Δράσεις

4ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΚΟΖΑΝΗΣ

Αισθητική ανάπλαση και διακόσμηση των εσωτερικών χώρων του Σχολείου – Σχεδιασμός και διαμόρφωση εκπαιδευτικού υλικού με χρήση 3d εκτύπωσης

Το 4ο Εσπερινό ΕΠΑΛ Κοζάνης στα πλαίσια συμμετοχής του στο πρόγραμμα «Μια νέα αρχή στα ΕΠΑΛ» υλοποίησε τις παρακάτω δράσεις:

  • Στην πρώτη, με την ενθάρρυνση του κυρίου Αθανάσιου Αργυριάδη, εκπαιδευτικού του σχολείου και ζωγράφου, οι μαθητές αναζήτησαν στο έργο μεγάλων καλλιτεχνών αισθητικά πρότυπα για την εικόνα και τη μορφή των δικών τους σχολικών χώρων. Βελτίωσαν, έτσι, με έργα δικά τους (τοιχογραφίες), καταρχήν την εικόνα των αιθουσών και κατ’ επέκταση και άλλους χώρους του εσωτερικού της σχολικής μονάδας τους. Ήρθαν σε επαφή με διάφορα υλικά της εικαστικής δημιουργίας, δοκίμασαν, πειραματίστηκαν και γνώρισαν εναλλακτικούς τρόπους έκφρασης.

4ο ΕΠΑΛ ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟ

4ο ΕΠΑΛ ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟ

4ο ΕΠΑΛ ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟ

  • Στη δεύτερη οι μαθητές, έχοντας ως αφόρμηση το μάθημα Τεχνικού σχεδίου που διδάσκονται στην Α’ Τάξη και αποτελεί το πρώτο βήμα για την απεικόνιση, μελέτη, κατασκευή αντικειμένων, πλοίων, ομοιωμάτων κτηρίων ή ακόμη και ανθρώπινων μελών, μέσω ενός συστήματος τρισδιάστατου (3D) εκτυπωτή, έδωσαν μορφή στα σχέδιά τους δημιουργώντας απτά αντικείμενα, εργαλεία, εξαρτήματα, αλλά και άλλες μορφές που αποτελούν καλλιτεχνική έκφραση και μπορούν να συνδυάσουν την Τέχνη με την Επιστήμη.

Τα οφέλη των μαθητών μελών του προγράμματος και στις δύο φάσεις υπήρξαν πολλαπλά:

Οι μαθητές έμαθαν να εργάζονται σε ομάδες για την επίτευξη κοινού στόχου και να ανακαλύπτουν τη γνώση με βιωματικό και δημιουργικό τρόπο, να σχεδιάζουν και να αποτυπώνουν τις ιδέες τους στον καμβά της σχολικής αίθουσας αξιοποιώντας τις κλίσεις και τα ενδιαφέροντά τους, να σχεδιάζουν και να δημιουργούν ένα τρισδιάστατο αντικείμενο, να αναλαμβάνουν την τεχνική υποστήριξη της δράσης ανάλογα με την ειδικότητά τους, να ενισχύουν δεξιότητες επικοινωνίας, συνεργασίας και δημιουργικής ικανότητας και, προπαντός, να προβάλλουν και να αναδεικνύουν το Έργο τους στο Σχολείο και την κοινωνία με τρόπο καλλιτεχνικό αλλά και με διάφορους άλλους τρόπους.

Η τρισδιάστατη σχεδίαση και εκτύπωση, εξάλλου, χρησιμοποιείται για την παρουσίαση επιστημονικών πειραμάτων και η γνώση και χρήση αυτής της τεχνολογίας αποτελεί πλεονέκτημα για τη μελλοντική εκπαιδευτική και επαγγελματική πορεία των ενήλικων μαθητών.