Κατά το σχολικό  έτος 2019 – 2020 το  1ο ΕΠΑΛ  & το 5ο ΕΚ Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ συμμετείχαν στο πρόγραμμα «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ. – ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ, ΝΟΗΣΙΣ». Το Σχέδιο Δράσης  με τίτλο «Αλλάζω τον εαυτό μου – ΑλλάΖΩ (σ)το σχολείο», προέβλεπε πέντε (5) υποδράσεις.  Πατήστε στο σύνδεσμο για να δείτε ένα συνοπτικό οπτικοποιημένο υλικό των υποδράσεων.  «Αλλάζω τον εαυτό μου – ΑλλάΖΩ (σ)το σχολείο»

 

 

 

Related Posts