Δράσεις, Κατασκευές, Μουσική, Πολιτισμός & Τέχνη, Τεχνολογία, Υγεία

1ο ΕΠΑΛ ΓΕΡΑΣ

«Αναζωογονώ Ψυχή, Μνήμη και Σώμα»

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΕΩΝ

Υποδράση 1- «Μουσικό Διάλειμμα»:

Αμέσως μετά την παραλαβή του εξοπλισμού της ηχητικής εγκατάστασης, ο υπεύθυνος της υποδράσης μαζί με τους μαθητές της Β’ και Γ’ τάξης του τομέα Ηλεκτρολογίας, προετοίμασαν και υλοποίησαν την εγκατάσταση. Εγκατέστησαν το λογισμικό «ΜΟΥΣΙΚΟ ΚΟΥΔΟΥΝΙ ΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ» στον υπολογιστή του Διευθυντή του σχολείου και στη συνέχεια πραγματοποίησαν τις απαραίτητες δοκιμές καλής λειτουργίας του συστήματος.

Αναλυτική παρουσίασης Υποδράσης 1

Υποδράση 2- «Selfie στην Ιστορία της Γέρας»:

Οι μαθητές της Α’ τάξης με την υπεύθυνη της υποδράσης και στο πλαίσιο του μαθήματος «Ερευνητική Εργασία στην Τεχνολογία», συνέλεξαν πηγές και πληροφορίες σχετικά με τα ιστορικά μνημεία και τα αξιοθέατα της περιοχής της Γέρας. Κατάρτισαν μετά από επιλογή μια λίστα των πιο σημαντικών μνημείων στα πέντε χωριά της Γέρας. Σε συνεργασία με τον υπεύθυνο του προγράμματος δημιούργησαν την δομή της Ιστοσελίδας του StoryMap που θα παρουσιάζει τα ιστορικά μνημεία με διαδραστικό τρόπο.

Αναλυτική παρουσίασης Υποδράσης 2

Υλικό υποδράσης:

  1. Ένα story map για τα Μνημεία και τα Αξιοθέατα στη Γέρα της Λέσβου
  2. Βίντεο «ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ – Φοιτήτρια» που δημιουργήθηκε από τους μαθητές στο πλαίσιο του σεμινάριου εικονοληψίας και τεχνικών συνέντευξης.

Υποδράση 3- «Το φιλί της ζωής»:

Οι υπεύθυνοι του προγράμματος διοργάνωσαν ημερίδα στο σχολείο, κατά την οποία η ομάδα διάσωσης Hellenic Rescue Team (Lesvos Branch) παρουσίασε τις βασικές αρχές των πρώτων βοηθειών και οργάνωσε βιωματικό εργαστήριο, όπου οι μαθητές όλου του σχολείου εξασκήθηκαν στην εφαρμογή των πρακτικών αυτών. Στη συνέχεια, οι μαθητές της Β’ τάξης του τομέα Υγείας, με την υπεύθυνη της υποδράσης, συνέθεσαν αφίσα-κολάζ με τις βασικές οδηγίες εφαρμογής της μεθόδου ΚΑΡΠΑ.

Αναλυτική παρουσίασης Υποδράσης 3

Υλικό υποδράσης:

Συγκεντρωτικός πίνακας ψηφιακής μορφής (padlet)

Σχετικές αναρτήσεις