Κατασκευές, Περιβάλλον, Τεχνολογία

3ο ΕΠΑΛ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας – Από τη θεωρία στην πράξη

Γνωριμία με τις ΑΠΕ, μελέτη, σχεδιασμός, κατασκευή μοντέλου ανεμογεννήτριας και μετρήσεις τάσης παραγόμενου ηλεκτρικού ρεύματος για δεδομένες ταχύτητες αέρα.

Παρουσίαση ΜΝΑΕ – 2019-2020

Σχετικές αναρτήσεις