Κατασκευές, Πληροφορική, Τεχνολογία

1ο ΕΠΑΛ ΘΗΒΑΣ

ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ- 3D ΣΧΕΔΙΑΣΗ 3D ΕΚΤΥΠΩΣΗ

Συνοπτική Παρουσίαση του Σχεδίου Δράσης του ΕΠΑΛ ΘΗΒΑΣ

ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

  1. Ανοικτές Τεχνολογίες –Ανοικτό Λογισμικό και Υλικό –Αποθετήρια.
  2. Ελεύθερο & Ανοικτό Λογισμικό Σχεδίασης – Free Open Software.
  3. Ελεύθερο Υλικό Free Open Hardware.
  4. 3D Σχεδίαση – 3D Εκτύπωση.

  1. Ανοικτές Τεχνολογίες –Ανοικτό Λογισμικό και Υλικό –Αποθετήρια . Εισαγωγή στις  ανοικτές  τεχνολογίες  και τα συνεργατικά Projet.  Καλλιέργεια κουλτούρας συνεργασίας ,και ελευθέρου διαμοιρασμού της γνώσης. Αναζήτηση και αξιοποίηση αποθετηρίων σχετικών με το έργο. (πχ,  ΕΛΛΑΚ , GitHub ,Thingiverse ,Instructubles ,GrabCAD  κλπ)
  2. Ελεύθερο & Ανοικτό Λογισμικό Σχεδίασης – Free Open Software. Εισαγωγή στη 3D Σχεδίαση με την εκμάθηση και χρήση Ελεύθερου  λογισμικού.  Σχεδίαση Απλών Γεωμετρικών  στερεών αντικειμένων με αναφορά στα Μαθηματικά  . Διαμοιρασμός  των έργων σε συνεργατικά αποθετήρια .  Λογισμικό Σχεδίασης που θα χρησιμοποιήθηκαν είναι το   OpenScad ,  και  FreeCAD.
  3. Ελεύθερο Υλικό Free Open Hardware. Εξοικείωση με την έννοια του Ελευθέρου και ανοικτής σχεδίασης  υλικού .  Αναφορά  στα  Arduino , Raspberry , με εστίαση  σε υλικό  για την κατασκευή 3D εκτυπωτών .
  4. 3D Σχεδίαση – 3D Εκτύπωση Οι μαθητές  πειραματίστηκαν συνεργατικά με τα  με τα λογισμικά  Σχεδίασης . Σχεδίασαν απλά  και συνθετότερα  αντικείμενα ,τα οποία στην συνέχεια  εκτύπωσαν σε 3Dεκτυπωτή , που προμηθευτήκαμε  στα πλαίσια του Έργου.  Σχεδίασαν και εκτύπωσαν αντικείμενα που θα είναι χρηστικά για του Τομείς του ΕΠΑΛ και του Εργαστηριακού Κέντρου.

Τρισδιάστατες Σχεδιάσεις

 

 

Τρισδιάστατες Εκτυπώσεις

 

Videos   Τρισδιάστατες Εκτυπώσεις

 

ΕΠΑΛ ΘΗΒΑΣ – Σχέδιο Δράσης 2018-19

 

ΕΠΑΛ ΘΗΒΑΣ – Σχέδιο Δράσης 3D Block Print

 

ΕΠΑΛ ΘΗΒΑΣ -Σχέδιο Δράσης- Νέα Αρχή στα ΕΠAΛ – 3D Print

 

 

EK Thivas Vergina Sun 3D Print

ΠΡΑΔΟΤΕΑ

Το αρχείο περιλαμβάνει  το σύνολο των παραδοτέων στα πλαίσια του Έργου  . Μπορείτε  να  κάνετε λήψη και να χρησιμοποιήσετε τις πηγές του .

http://www.sekthivas.mysch.gr/publicfiles/EPAL-Thivas_Fylladio.pdf