Δράσεις, Περιβάλλον, Τεχνολογία

2ο ΕΠΑΛ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ

Από την θεωρία στην πράξη (2ο ΕΠΑΛ Νέας Ιωνίας Βόλου / 1ο ΕΚ Βόλου)

Το σχέδιο δράσης που υλοποιήθηκε κατά το σχολικό έτος 2019-2020 άπτεται των θεματικών περιοχών της Τεχνολογίας και του Περιβάλλοντος. Συμμετείχαν 22 μαθητές από την Α’ τάξη και 25 μαθητές από τη Β’ και Γ’ τάξη του τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού.

Το σχέδιο δράσης αναπτύχθηκε σε δύο υποδράσεις:

Υποδράση 1: Φωτοβολταϊκό Πάνελ –ακολουθώντας τον ήλιο

Υποδράση 2: Οπτικοποίηση εργαστηριακών ασκήσεων

Στην Υποδράση 1 κατασκευάστηκε ένα φωτοβολταϊκό πάνελ, το οποίο ακολουθεί την πορεία του ήλιου για μέγιστη ενεργειακή απόδοση. Πραγματοποιήθηκε και κατασκευάστηκε σε κανονικό μέγεθος με την χρήση μικροεπεξεργαστών Arduino.

Οι μαθητές μελέτησαν χρησιμοποιώντας διάφορες πήγες τον τρόπο υλοποίησης της κατασκευής (Α τάξη) πρότειναν σε συνεργασία με τους καθηγητές τους την βέλτιστη λύση για την κατασκευή του πάνελ. Προηγήθηκε μία εισαγωγική ενημέρωση των μαθητών για τη χρήση του software Arduino IDE (ελεύθερο λογισμικό) και για τον προγραμματισμό του μικροεπεξεργαστή. Η κατασκευή υλοποιήθηκε με την εποπτεία των εκπαιδευτικών των ειδικοτήτων Ηλεκτρολογίας και Ηλεκτρονικής. Έχοντας πλέον ολοκληρώσει το έργο, οι μαθητές θα μπορούν να παίρνουν μετρήσεις με την χρήση πολυμέτρων, καταγράφοντας την απόδοση του πάνελ και χρησιμοποιώντας το λογισμικό  PVGIS (ελεύθερο για χρήση web interface).

Στην Υποδράση 2, τρεις (3) εισαγωγικές αναφορές στο χειρισμό των βασικότερων εργαστηριακών οργάνων του Τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής & Αυτοματισμού, αφού υλοποιήθηκαν σε εργαστηριακό επίπεδο, διασκευάστηκαν κατάλληλα ώστε να αποτελέσουν διακριτά σενάρια για τη δημιουργία σύντομων (πεντάλεπτων) video clip. Ειδικότερα, οι μαθητές αξιοποίησαν δημιουργικά τις γνώσεις που απόκτησαν στο μάθημα «Επεξεργασία Σημάτων Εικόνας και Ήχου» για να συνθέσουν τα video clip, παρουσιάζοντας το θεωρητικό υπόβαθρο, τον απαιτούμενο εξοπλισμό και ενδεικτικές εφαρμογές που υλοποιούνται κατά την εκμάθηση της λειτουργίας του παλμογράφου, της γεννήτριας συναρτήσεων και τη συνδυαστική χρήση τους στην δημιουργία, μελέτη και μέτρηση των χαρακτηριστικών των σημάτων. Κάθε video clip συνοδεύεται από σχετικό ενημερωτικό δελτίο που αφορά στο περιεχόμενο του. Εκτός από τον επίσημο ιστότοπο για την Υποστήριξη και Διαχείριση των Σχεδίων Δράσης του έργου “Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ” μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα video clip έχουν αναρτηθεί στο κανάλι YouTube του σχολείου. Με αφορμή τη συγκεκριμένη δράση, στόχος της παιδαγωγικής ομάδας υποστήριξης του έργου είναι ο διαρκής εμπλουτισμός του υλικού, με περαιτέρω οπτικοποίηση εργαστηριακών ασκήσεων και ενθάρρυνση των μαθητών και των εκπαιδευτικών να τα αξιοποιήσουν ως εργαλεία ΤΠΕ.

Ο Παλμογράφος

Η Γεννήτρια συναρτήσεων (χαμηλών συχνοτήτων)

Δημιουργία και μέτρηση σημάτων (συνδυαστική χρήση γεννήτριας & παλμογράφου)