Δράσεις, Κατασκευές, Περιβάλλον, Πληροφορική, Τεχνολογία

1ο ΕΠΑΛ ΘΗΒΑΣ

Βελτιστοποίηση ανάπτυξης φυτών με νέες τεχνολογίες

Στο πλαίσιο του προγράμματος «Υποστήριξη και Διαχείριση των Σχεδίων Δράσης του έργου “Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ”  το  ΕΠΑΛ Θήβας υλοποιεί το 3ο έργο με τίτλο: «Βελτιστοποίηση ανάπτυξης φυτών με νέες τεχνολογίες». Η δράση περιλάμβανε δύο υποδράσεις.

Στην 1η υποδράση με τίτλο «Βλάστηση και ανάπτυξη φυτών  σε ελεγχόμενες συνθήκες με τη χρήση νέων τεχνολογιών» οι μαθητές/τριες σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς κατασκεύασαν ένα κλειστό σπορείο στο οποίο ελέγχονται η θερμοκρασία, η υγρασία εδάφους και η ατμοσφαιρική υγρασίας με αυτοματισμούς. Συγκεκριμένα χρησιμοποιήθηκαν αισθητήρες, κάμερα, φως, αντιστάσεις και αυτόματο πότισμα για τον έλεγχο των παραπάνω συνθηκών. Επιπλέον, τοποθετήθηκε κάμερα για την λήψη φωτογραφιών από το φύτρωμα και την ανάπτυξη των φυτών. Για τη λήψη των φωτογραφιών του συστήματος χρησιμοποιήθηκε το esp32 cam το οποίο προγραμματίστηκε με το Arduino ide. Επίσης, στον μικροελεγκτή esp32 για το βασικό έλεγχο του συστήματος (των αισθητήρων και των εξόδων) ο προγραμματισμός έγινε με το λογισμικό tasmota.  Ο συγχρονισμός των μικροελεγκτών έγινε με το μικροϋπολογιστή Raspberry Zero και ο προγραμματισμός έγινε με το node-red. Οι μαθητές/τριες έσπειραν σπόρους φασολιού πειραματικά σε υπαίθριο σπορείο στον αγρό και στο κλειστό σπορείο για να παρατηρήσουν τις διαφορές ως προς το χρόνο φυτρώματας και ανάπτυξης. Το συμπέρασμα ήταν ότι στο κλειστό σπορείο υπήρξε 100% φύτρωμα των σπόρων και ο χρόνος φυτρώματος ήταν μικρότερος.

Στη 2η υποδράση με τίτλο «Αγρομετεωρολογία και ολοκληρωμένη διαχείριση καλλιεργειών» οι μαθητές/τριες σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς καλλιέργησαν λαχανικά σε πειραματικό αγρόκτημα. Σε καθημερινή βάση κατέγραφαν τα μετεωρολογικά δεδομένα από τον μετεωρολογικό σταθμό και την κάμερα που τοποθετήθηκε στον μετεωρολογικό σταθμό του σχολείου. Στη συνέχεια, λαμβάνοντας υπόψη τις καιρικές συνθήκες εφάρμοζαν την ολοκληρωμένη διαχείριση του αγρού. Ιδιαίτερα, παρατήρησαν την επίδραση των καιρικών συνθηκών στην ανάπτυξη και εκδήλωση  εχθρών και ασθενειών σε καλλιέργειες λαχανικών.