Δράσεις

2ο ΕΠΑΛ ΙΛΙΟΥ

Βιωματικές δράσεις στην «Μη Βίαιη Επικοινωνία»

Το 2ο ΕΠΑΛ Ιλίου στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης «Καινοτόμες Δράσεις για το Σχολείο που Ονειρευόμαστε» (Υποδράση 1. Βιωματικές  Ομάδες  «Μη Βίαιης Επικοινωνίας») υλοποίησε βιωματικές ασκήσεις τόσο για τους μαθητές όσο και για τους καθηγητές με απώτερο στόχο την απόκτηση και βελτίωση των δεξιοτήτων επικοινωνίας μαθητών και καθηγητών

Αναλυτικότερα

Ομάδα Μαθητών

Πώς επικοινωνώ με τον εαυτό μου; Πώς επικοινωνώ με τους άλλους;

Επαναπροσδιορίζω  τον τρόπο με τον όποιο εκφράζομαι, αλλά και τον τρόπο με τον  οποίο ακούω τους άλλους. Αντί για τις αυτοματοποιημένες αντιδράσεις που χρησιμοποιούμε χωρίς να το καταλαβαίνουμε, οι λέξεις μας πλέον γίνονται συνειδητές, βασιζόμενες επάνω στο τι αντιλαμβανόμαστε, τι αισθανόμαστε και τι έχουμε ανάγκη.

Οδηγούμαστε με αυτόν τον τρόπο στο να εκφραζόμαστε με ειλικρίνεια και σαφήνεια. Αποκτούμε αυτογνωσία και αυτοπεποίθηση καθώς και κατανόηση για τα προβλήματα που απασχολούν τους άλλους. Οικοδομούνται ισχυρές σχέσεις συνεργασίας και αλληλοϋποστήριξης στη σχολική κοινότητα. Αναπτύσσονται χρήσιμα επικοινωνιακά εργαλεία που συμβάλουν στη διευκόλυνση της μαθησιακής διαδικασίας μέσα σε ένα εποικοδομητικό και δημοκρατικό σχολικό περιβάλλον.

Οι παραπάνω στόχοι επιτεύχθηκαν, σε ικανοποιητικό βαθμό,  μέσα από μια σειρά βιωματικών ασκήσεων, οι οποίες κινήθηκαν πάνω στις εξής θεματικές:

  • Βασικές Αρχές Επικοινωνίας: Η Γλώσσα του «Τσακαλιού»- Η Γλώσσα της «Καμηλοπάρδαλης»
  • Τα βήματα της επικοινωνίας δίχως βία: Παρατήρηση και έκφραση συναισθήματος
  • Τα βήματα της επικοινωνίας δίχως βία: Ανάγκες και έκφραση αιτήματος
  • Διαχείριση συγκρούσεων μέσω της επικοινωνίας δίχως βία: Ο ρόλος της ενσυναίσθησης

Η δράση πραγματοποιήθηκε, στο πλαίσιο του μαθήματος της Ζώνης Δημιουργικών Δραστηριοτήτων.


Ομάδα Καθηγητών

Βιωματική ομάδα καθηγητών στη «Μη Βίαιη Επικοινωνία»

Στο πλαίσιο της δράσης αυτής έλαβε χώρα βιωματική δράση ευαισθητοποίησης στην σχέση εκπαιδευτικού-μαθητή και κυρίως στο πώς ο εκπαιδευτικός επικοινωνεί με τον μαθητή. Η δράση απευθύνθηκε  στους εκπαιδευτικούς που υποστήριξαν  το σχέδιο δράσης καθώς και σε άλλους εκπαιδευτικούς από το σχολείο που εξέφρασαν την επιθυμία.

 

Βασικός στόχος του Προγράμματος ήταν η επικοινωνία μεταξύ εκπαιδευτικού-μαθητή με τρόπο κατανοητό και ειρηνικό. Η νόμιμη και εντός ορίων επικοινωνία του εκπαιδευτικού με το μαθητή συχνά εμπεριέχει σε μεγάλο βαθμό βία. Οι ήδη υπάρχοντες τρόποι αντιμετώπισης και

πρόληψης της βίας, είτε σε λεκτικό επίπεδο, είτε πρακτικό επίπεδο (αποβολή, κτλ.) εμπεριέχουν βία που στην ουσία δημιουργούν  έναν φαύλο κύκλο βίας μεταξύ εκπαιδευτικού-μαθητή. Με αλλά λόγια, ο εκπαιδευτικός καλείται σε αυτές τις συνθήκες για «αλλαγή παραδείγματος» στον τρόπο που επικοινωνεί με το μαθητή, αλλά και στον τρόπο που αντιλαμβάνεται τον ρόλο του.

Τη δράση είχε προγραμματιστεί να συντονίσει η Ζάννη Μαρία,  Επιστημονική Υπεύθυνη του Προγράμματος  «Επικοινωνία Δίχως Βία για Σχολεία Δίχως Βία», του Κέντρου Έρευνας και Δράσης για την Ειρήνη (ΚΕΔΕ).

Η δράση πραγματοποιήθηκε, στις 11/04/2019, στο χώρο του σχολείου, μετά τη λήξη των μαθημάτων.