Δράσεις, Περιβάλλον, Τεχνολογία, Υγεία

ΕΠΑΛ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ

Δημιουργία ψηφιακού χάρτη με τα Ελληνικά Τυριά Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (Π.Ο.Π.) και Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (Π.Γ.Ε.) – ΕΠΑ.Λ. Αναβρύτων

Το ΕΠΑ.Λ. Αναβρύτων κατά τη σχολική χρονιά 2019-2020 συμμετείχε στο πρόγραμμα «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ» με το Σχέδιο Δράσης

«Δημιουργία ψηφιακού χάρτη με τα Ελληνικά Τυριά Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (Π.Ο.Π.) και Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (Π.Γ.Ε.

Τα τελευταία χρόνια τα τοπικά παραδοσιακά γεωργικά προϊόντα, βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος για θέματα που αφορούν στην ποιότητα και ασφάλεια των τροφίμων, στις ορθές γεωργικές πρακτικές, αλλά και στην ανάδειξη των ιδιαίτερων γνωρισμάτων των αγροτικών περιοχών, σε μια προοπτική αειφόρου ανάπτυξης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση το 1992, με τον κανονισμό 2081/92, θέσπισε για πρώτη φορά το καθεστώς για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων, προκειμένου να ενθαρρύνει την ποικιλομορφία της γεωργικής παραγωγής και να επιτύχει την παραγωγή ποιοτικών προϊόντων. Δημιούργησε για τον σκοπό αυτό τα λογότυπα ποιότητας  «Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης» και  «Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης».

Στο πλαίσιο αυτό οι μαθητές/τριες προσέγγισαν το θέμα των λογοτύπων ποιότητας, με σκοπό την ενεργητική κατανόηση της σπουδαιότητας της παραγωγής και αναγνώρισης των προϊόντων ΠΟΠ/ΠΓΕ για τον παραγωγό, τον καταναλωτή, τις τοπικές κοινωνίες και το περιβάλλον και την ευαισθητοποίηση και τον προβληματισμό τους για έννοιες και ζητήματα ποιότητας αγροτικών προϊόντων, γεωργικής επιχειρηματικότητας και τοπικής ανάπτυξης.

ΥΠΟΔΡΑΣΗ 1: Σχεδιασμός και δόμηση ψηφιακού χάρτη

Οι μαθητές/τριες αναζήτησαν πληροφορίες, μελέτησαν και αποτύπωσαν στον ψηφιακό χάρτη της Ελλάδας τα τυριά ΠΟΠ/ΠΓΕ, αναδεικνύοντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, με τη χρήση του εργαλείου Google My Maps.

Ο χάρτης μας:

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=12qgdYgV4FjxuACazl7bWAU1ZehBAjvWR&usp=sharing

ΥΠΟΔΡΑΣΗ 2: Οργανοληπτική αξιολόγηση τυριών ΠΟΠ/ΠΓΕ

Οι μαθητές/τριες πραγματοποίησαν έλεγχο των οργανοληπτικών χαρακτηριστικών δειγμάτων τυριών ΠΟΠ/ΠΓΕ καθώς και σύγκρισή τους με δείγματα ομοειδών τυριών, ώστε να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν τα ιδιαίτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά που διαφοροποιούν τα ελληνικά τυριά ΠΟΠ/ΠΓΕ από άλλα ομοειδή και να αναπτύσσουν κρίση για ζητήματα ποιότητας αγροτικών προϊόντων.

 Δείτε την παρουσίαση των υποδράσεων στον παρακάτω σύνδεσμο:

Σχέδιο Δράσης 2019-20_ ΤΕΛΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ