Δράσεις

1ο ΕΠΑΛ ΑΡΤΑΣ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΒΡΑΧΟΚΗΠΟ

ΤΟ 1ο ΕΠΑΛ ΑΡΤΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΡΧΗ ΣΤΑ ΕΠΑΛ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΕΝΑΝ ΒΡΑΧΟΚΗΠΟ ΟΜΟΡΦΑΙΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΠΡΟΑΥΛΙΟ ΧΩΡΟ

ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΗΠΟΥ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΒΡΑΧΟΚΗΠΟΣ

ΒΡΑΧΟΚΗΠΟΣ