ΤΟ 1ο ΕΠΑΛ ΑΡΤΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΡΧΗ ΣΤΑ ΕΠΑΛ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΕΝΑΝ ΒΡΑΧΟΚΗΠΟ ΟΜΟΡΦΑΙΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΠΡΟΑΥΛΙΟ ΧΩΡΟ

ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΗΠΟΥ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΒΡΑΧΟΚΗΠΟΣ

ΒΡΑΧΟΚΗΠΟΣ