Δράσεις, Κατασκευές, Νέα – Ανακοινώσεις, Πληροφορική, Πολιτισμός & Τέχνη, Τεχνολογία

1ο ΕΠΑΛ ΔΕΣΚΑΤΗΣ

Διάχυση της Δράσης  και των υποδράσεων στην κοινότητα, φωτογραφίες και βίντεο

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΥΠΟΔΡΑΣΗ ΔΙΑΧΥΣΗΣ

 Διάχυση της Δράσης  και των υποδράσεων στην κοινότητα

Οι μαθητές έμαθαν να συνεργάζονται τόσο μεταξύ τους όσο και με τους καθηγητές τους για την επίτευξη μιας συνεργατικής δράσης των τομέων του σχολείου και την προβολή της δράσης και της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στην τοπική κοινωνία, ενισχύοντας δεξιότητες επικοινωνίας και συνεργασίας, αλλά και να  προσεγγίζουν με επαγγελματικό τρόπο τοπικούς φορείς και επαγγελματίες με στόχο την προώθηση της δράσης τους. Μεταξύ άλλων οι μαθητές, με την υποστήριξη των καθηγητών τους, ανέλαβαν τη δημιουργία βίντεο που δείχνει αναλυτικά όλα τα στάδια της δράσης.

Σχετικές αναρτήσεις