Δράσεις, Κατασκευές, Νέα – Ανακοινώσεις, Τεχνολογία

2ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

Διαμόρφωση χώρου σε αίθουσα πολλαπλών δραστηριοτήτων || 2ο Εσπερινό ΕΠΑΛ Περιστερίου

Διαμόρφωση χώρου σε  αίθουσα πολλαπλών δραστηριοτήτων στο

2ο Εσπερινό ΕΠΑΛ Περιστερίου

Οι εργασίες που είχαν αρχίσει από το Φλεβάρη για τη διαμόρφωση  χώρου σε   αίθουσα πολλαπλών δραστηριοτήτων, έφτασαν στο τέλος τους  και η αίθουσα είναι έτοιμη. Στη δράση συνεργάστηκαν  εκτός από τους μαθητές της Α΄λυκείου του μαθήματος Ερευνητικές εργασίες στην Τεχνολογία και μαθητές από  τη Β’+Γ’+Δ λυκείου που βοήθησαν   από διάφορες θέσεις που σχετίζονται με την ειδικότητά τους .

Η δράση  έδωσε  τη δυνατότητα στους μαθητές: 

Να ασχοληθούν πρακτικά με εφαρμογές-εγκαταστάσεις σχεδιαστικές, μηχανολογικές, υδραυλικές, κλιματισμού και αερισμού, ηλεκτρολογικών και δικτύων.

Να πάρουν πρωτοβουλίες, να εκφράσουν καλλιτεχνικές τους πτυχές, να αναπτύξουν την συλλογικότητα, την ομαδικότητα.

Να εμπλακούν δημιουργικά και συναισθηματικά αποκτώντας ενδιαφέρον-σεβασμό για τη σχολική κτιριακή και υλικοτεχνική υποδομή και κυρίως την  αίσθηση του «συνανήκειν».

Βίντεο  για τη διαμόρφωση της αίθουσας ΕΔΩ