Δράσεις, Κατασκευές, Περιβάλλον, Πληροφορική, Τεχνολογία

1ο ΕΠΑΛ ΘΗΒΑΣ

ΕΠΑΛ ΘΗΒΑΣ. Υποδράση 2: Εγκατάσταση συστήματος άρδευσης και μετεωρολογικού σταθμού

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ

Σκοπός:

Η απόκτηση δεξιοτήτων από τους μαθητές ως προς την εγκατάσταση ενός αυτόματου συστήματος άρδευσης και ενός μετεωρολογικού σταθμού καθώς και την εφαρμογή της άρδευσης με γνώμονα την γεωργία ακριβείας.

Οι δραστηριότητες της δράσης ήταν οι παρακάτω:

  • Οι μαθητές με την βοήθεια και την επίβλεψη των συνεργαζόμενων καθηγητών ενημερώθηκαν για τα συστήματα άρδευσης και επέλεξαν την άρδευση με σταγόνες γιατί εξοικονομεί περισσότερο νερό.
  • Στη συνέχεια εγκατέστησαν στον πειραματικό αγρό το συστήματος στάγδην άρδευσης και βοήθησαν στην συναρμολόγηση και εγκατάσταση του μετεωρολογικού σταθμού.
  • Οι μαθητές παρακολούθησαν σεμινάριο  από ειδικό στο οποίο ενημερώθηκαν για τα μέρη του μετεωρολογικού σταθμού και τον ρόλο τους στην καταγραφή των κλιματικών παραμέτρων π.χ. της θερμοκρασίας, της υγρασίας, του ανέμου και της βροχόπτωσης.
  • Επίσης ενημερώθηκαν για την γεωργία ακριβείας και την χρήση του μετεωρολογικού σταθμού από μια γεωργική επιχείρηση.