Δράσεις, Κατασκευές, Μουσική, Νέα – Ανακοινώσεις, Περιβάλλον, Πιλοτική Φάση, Πολιτισμός & Τέχνη, Τεχνολογία, Φωτογραφία, Χορός

3ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ

Εκδήλωση του 3ου Εσπερινού ΕΠΑΛ Αγίων Αναργύρων στο πλαίσιο του προγράμματος «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ.»

Την Τρίτη 26 Ιουνίου 2018 πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση του 3ου Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. Αγίων Αναργύρων στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης του πιλοτικού προγράμματος Μ.Ν.Α.Ε. Σκοπός της εκδήλωσης ήταν η παρουσίαση των δράσεων που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος και η ανάδειξη του εκπαιδευτικού και κοινωνικού ρόλου του Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου.

Οι δράσεις του 3ου Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. των Αγίων Αναργύρων στο πλαίσιο του πιλοτικού προγράμματος ΜΝΑΕ στόχευαν στην ανάπτυξη της προσωπικότητας των μαθητών/τριών στην ενίσχυση της αυτοπεποίθησης στη διαμόρφωση θετικής στάσης για τη ζωή, τη συνεργασία την αποδοχή της ετερότητας, την καταπολέμηση των προκαταλήψεων και στερεότυπων την επικοινωνία και τη συνεργασία. Είχαν ως σκοπό να δοθεί έμφαση στη συλλογική εργασία, στην ανάληψη της ευθύνης στην ενεργό εμπλοκή του μαθητή – πολίτη, στην αλληλεγγύη και τη βιωματικότητα. Το δίπτυχο Διαχείριση – Δράση αποτέλεσε τον πυρήνα όλων των δραστηριοτήτων της σχολικής μονάδας ενώ παράλληλα δόθηκε έμφαση στη δια βίου εκπαίδευση, την ανανέωση της γνώσης και των δεξιοτήτων. Αναπτύχθηκαν δράσεις που σχετίζονταν με τη Συμμετοχή – τη Συλλογικότητα – το Περιβάλλον – τη Γνώση και την Τέχνη.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης οι μαθητές παρουσίασαν την κατασκευή μακέτας με περιεχόμενο τις «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας» την «εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού συστήματος στην ταράτσα του σχολείου» την κατασκευή «Τέχνη από σκουπίδια». Δράσεις που είχαν ως στόχο την ευαισθητοποίηση για το περιβάλλον και την προστασία του, την ανάπτυξη της πρωτοβουλίας, της ομαδικότητας και των επαγγελματικών δεξιοτήτων. Παρουσίασαν την οργάνωση και τα αποτελέσματα της εθελοντικής αιμοδοσίας τις επαφές τους με δίκτυα, σωματεία, συλλόγους που σχετίζονται με την υγεία και την πρόληψη.

Στο πλαίσιο της εναλλακτικής ενισχυτικής διδασκαλίας του προγράμματος ΜΝΑΕ και της προσπάθειας να αποκτήσουν οι μαθητές/ήτριες υψηλότερο επίπεδο γραμματισμού και αριθμητισμού, παρουσιάστηκε δράση με τίτλο: «Τα μαθηματικά είναι για όλους», δράση εξοικείωσης με το πείραμα, τις μετρήσεις και την έρευνα με μια βιωματική διαθεματική προσέγγιση.

Παρουσιάστηκαν δράσεις που σχετίζονταν με την τέχνη αλλά και την ενσυναίσθηση τον διάλογο και την ομαδικότητα «Η ομάδα μου – Μία Τάξη έξω από την Τάξη». Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης οι μαθητές/ήτριες παρουσίασαν μια ταινία μικρού μήκους «Σινέ – ΕΠΑ.Λ.» με θέμα το Εσπερινό Επαγγελματικό Λύκειο και την προώθησή του μέσα από την οπτική διάθεση των ίδιων των μαθητών/ητριών.

https://www.youtube.com/watch?v=1v6vEBipwUc&t=15s

Την εκδήλωση μας τίμησε την παρουσία του ο Δρ. Αθανάσιος Κονταξής, η πρόεδρος του Ρουμανοελληνικού Πολιτιστικού Συνδέσμου Manuela Marinescu, διευθυντές και συνάδελφοι σχολείων της Γ΄ Δ.Δ.Ε. ο σχολικός σύμβουλος Ηλεκτρολόγων – Ηλεκτρονικών Χάρης Ορφανός πλήθος συγγενών και φίλων των μαθητών/τριών μας

Την εκδήλωσή μας τίμησε και χόρεψε το Ρουμανικό Χορευτικό Συγκρότημα Αρμονία, τραγούδησε η Χορωδία μας, μαθητές και καθηγητές έπαιξαν παραδοσιακά και σύγχρονα όργανα. Η εκδήλωση έκλεισε με πλούσιο γεύμα και παραδοσιακούς χορούς.

Σχετικές αναρτήσεις