Δράσεις

6ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ στο πλαίσιο Σχεδίου Δράσης – ΜΝΑΕ

Ομάδα μαθητών και καθηγητών του 6ου ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ ΛΑΡΙΣΑΣ  πραγματοποίησε ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ στις εγκαταστάσεις του: ΧΥΤΑ (χώρου υγειονομικής ταφής απορριμμάτων), ΚΔΑΥ (κέντρου διαλογής  ανακυκλώσιμων  υλικών) – αρμοδιότητας  ΦΟΔΣΑ Ν. Λάρισας στις 28-02-2019.Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια υλοποίησης δράσεων, του εγκεκριμένου σχεδίου δράσης του 6ου ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ ΛΑΡΙΣΑΣ με τίτλο:

«Περιβαλλοντική διαχείριση στερεών-υγρών αποβλήτων»

Κατά την επίσκεψη, υπεύθυνος του ΦΟΔΣΑ (Φορέα διαχείρισης στερεών αποβλήτων) Ν. Λάρισας, διενήργησε τεχνική ενημέρωση σχετικά με τις δραστηριότητες του φορέα: διαχείριση και αξιοποίηση στερεών αποβλήτων των ΟΤΑ Ν. Λάρισας.