Νέα – Ανακοινώσεις

Noesis

Ενημερωτικές Συναντήσεις Διευθυντών ΕΠΑ.Λ. για τις περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας

Στο πλαίσιο του Έργου «Μια Νέα ΕΠΑ.Λ. – Υποστήριξη Σχολικών Μονάδων ΕΠΑ.Λ.», διεξήχθησαν ενημερωτικές ημερίδες στις περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας.

Η πρώτη ημερίδα πραγματοποιήθηκε στις 28-1-19 στο 2ο ΕΠΑ.Λ. Κομοτηνής στις 11:00πμ σε συνεργασία με την Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Η δεύτερη ημερίδα πραγματοποιήθηκε στις 31-1-19 στο 1ο ΕΠΑ.Λ. Πάτρας στις 11:00πμ σε συνεργασία με την Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας.

Η τρίτη ημερίδα πραγματοποιήθηκε στις 1-2-19 στα Ιωάννινα στις 12πμ σε συνεργασία με την Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου

Το Νόησις εκπροσωπήθηκε σε όλες τις ημερίδες από τα μέλη της ομάδας υποστήριξης έργου. Στις παρουσιάσεις δόθηκε έμφαση στον τρόπο με τον οποίο ο φορέας υποστηρίζει τα σχολεία καθόλη τη διάρκεια υλοποίησης των Σχεδίων Δράσης, στα υψηλά ποσοστά συμμετοχής των ΕΠΑΛ στο πρόγραμμα πανελληνίως καθώς επίσης και στον τρόπο χρηματοδότησης των Σχεδίων Δράσης. Η ομάδα είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τους διευθυντές των ΕΠΑΛ των εν λόγω περιοχών, να λύσει οποιεσδήποτε απορίες και να επιβεβαιώσει την πλήρη στήριξη τους.