Δράσεις

1ο ΕΠΑΛ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ

ΕΠΑΛ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ // ΣΧΕΔΙΑΣΗ -ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΑΒΟΛΙΚΟΥ ΚΑΤΟΠΤΡΟΥ

Το ΕΠΑΛ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ  ολοκλήρωσε και φέτος για δεύτερη συνεχή χρονιά σχέδιο δράσης στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Υποστήριξη και διαχείριση των Σχεδίων Δράσης του έργου «Μιά νέα αρχή στα ΕΠΑΛ» μέσω του Επιχειρησιακού προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ , ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ » με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαικής Ενωσης

Το σχέδιο δράσης που υλοποιήσαμε έχει τίτλο » ΣΧΕΔΙΑΣΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΑΒΟΛΙΚΟΥ ΚΑΤΟΠΤΡΟΥ». Το έργο εκτός της μεταλλικής κατασκευής του κατόπτρου περιλάμβανε και την  ανάπτυξη μηχανισμού κίνησης (sun tracking system) έτσι ώστε να περιστρέφεται από την Ανατολή στην Δύση παράλληλα με την τροχιά του ήλιου.  Επίσης κατασκευάστηκε βάση για την τοποθέτηση στην εστία του κατόπτρου  μαγειρικού σκεύους η θερμικής μηχανής Stirling.

Η ανάπτυξη της παραβολικής επιφάνειας έγινε με την σύνδεση 36 τεμ. αλουμινίου τα οποία κόπηκαν σε κατάλληλες διαστάσεις  και διατρήθηκαν σε καθορισμένες θέσεις . Για την σχεδίαση του κατόπτρου χρησιμοποιήθηκε  το  λογισμικό GEOGEBRA.

O μηχανισμός κίνησης αποτελείται απο δύο step motors τα οποία καθοδηγούνται  μέσω κατάλληλου κώδικα απο έναν μικροελεγκτή Arduino.

Λόγω της συνθετότητας του έργου στο στάδιο της κατασκευής συνεργάστηκαν ομάδες μαθητών απο τα τμήματα των Μηχανολόγων , Ηλεκτρολόγων και Πληροφορικής .

Αξίζει να αναφέρουμε ότι κατά την διάρκεια των δοκιμών μετρήθηκε θερμοκρασία 250 oC σε μεταλλική επιφάνεια που τοποθετήθηκε στην εστία του κατόπτρου σε χρονικό διάστημα 15 min με θερμοκρασία περιβάλλοντος  Tπ=20 oC. Επίσης το νερό μαγειρικού σκεύους που τοποθετήθηκε στην εστία έφθασε στο σημείο βρασμού σε χρονικό διάστημα 1 ώρας. Τέλος τοποθετήσαμε μια απλή μηχανή Stirling στην εστία του κατόπτρου η οποία  άρχισε να κινείται στην αρχή και στην συνέχεια σταμάτησε λόγω αλλοίωσης των εξαρτημάτων της από την υψηλή θερμοκρασία.