Δράσεις

1ο ΕΠΑΛ ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ

ΕΠΑΛ Κρύας Βρύσης – ΠΕΣΤΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΑ

ΠΕΣ ΤΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΑΡΧΗ ΣΤΑ ΕΠΑΛ

Στα πλαίσια του εγκεκριμένου Σχεδίου Δράσης «Αγκαλιάζοντας την γνώση αλλιώς» του σχολείου μας, την Τετάρτη 29 Μαΐου και την Πέμπτη 30 Μαΐου και ώρα 19:00, οι μαθητές της Α’ Τάξης του ΕΠΑΛ Κρύας Βρύσης με 2 έκτακτες ωριαίες εκπομπές θα παρουσιάσουν το πρόγραμμα “Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ” . Πιο συγκεκριμένα οι μαθητές θα περιγράψουν το πρόγραμμα και θα πάρουν συνεντεύξεις από μαθητές και καθηγητές που συμμετείχαν στο πρόγραμμα καταγράφοντας τις προσωπικές του εμπειρίες. Μαζί με πολύ μουσική.
Το Πρόγραμμα “Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ” επικεντρώνεται κυρίως στην Α΄ τάξη, ως καθοριστική τάξη “μετάβασης” των μαθητών ενώ οι δράσεις του επιδιώκουν να προσφέρουν ευκαιρίες για μια νέα αρχή.
Βασικές δράσεις του Προγράμματος είναι:
-Ο θεσμός Συμβούλου – υποστηρικτή καθηγητή
-Εναλλακτική Ενισχυτική Διδασκαλία και Δημιουργία Εκπαιδευτικού υλικού για τα μαθήματα Νέα Ελληνικά και Μαθηματικά της Α΄ τάξης
-Σχέδια Δράσης του Σχολείου για τη σύνδεση με το κοινωνικό περιβάλλον του (Εξωστρέφεια) μέσω της ανάπτυξης / προβολής πολλαπλών -Σχολικών Δραστηριοτήτων και υποστήριξης της τοπικής κοινότητας
-Την πρόσληψη και παρουσία Ψυχολόγου στο χώρο του σχολείου.
Μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή στον παρακάτω σύνδεσμο:
http://europeanschoolradio.eu/player.php