Δράσεις, Εικονική Επιχείρηση, Κατασκευές, Τεχνολογία, Υγεία

1ο ΕΠΑΛ ΓΕΡΑΣ

«Επιχειρώ και Νοιάζομαι»

Το ΕΠΑΛ Γέρας «Επιχειρεί και Νοιάζεται»

Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά και παρά τις δύσκολες συνθήκες κατά το σχολικό έτος 2020-2021, το ΕΠΑΛ Γέρας συμμετέχει στο καινοτόμο πρόγραμμα «ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΡΧΗ ΣΤΑ ΕΠΑΛ» με το σχέδιο δράσης του «Επιχειρώ και Νοιάζομαι», στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Υποστήριξη και Διαχείριση των Σχεδίων Δράσης, μέσω του  Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ», με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το σχέδιο δράσης μας βασίζεται κυρίως στο μοντέλο της βιωματικής μάθησης (learning by doing), όπου οι μαθητές μαθαίνουν να δουλεύουν σε ομάδες, να συνεργάζονται, να επικοινωνούν, να καλλιεργούν τη δημιουργικότητα τους  και να αναπτύσσουν την κριτική τους σκέψη.

Κατά την διάρκεια των δράσεων οι μαθητές μας είχαν την ευκαιρία να εξοικειωθούν με την έννοια της επιχειρηματικότητας, τη σημασία της οικονομίας, του εθελοντισμού και της αλληλεγγύης, καθώς και της στενής σύνδεσής τους με την ιδιότητα του ενεργού πολίτη.

Επιπλέον, οι μαθητές μας καλλιέργησαν σημαντικές επαγγελματικές και κοινωνικές δεξιότητες, όπως:

 • Η αναζήτηση πληροφοριών
 • Η ανάληψη πρωτοβουλιών/αρμοδιοτήτων
 • Ο προγραμματισμός
 • Η λήψη αποφάσεων
 • Η οργάνωση και η διαχείριση χρόνου
 • Η διοίκηση ομάδων
 • Η επίλυση προβλημάτων
 • Η ικανότητα ομαδικής συνεργασίας

Στο πρόγραμμα συμμετείχαν 38 μαθητές και 8 εκπαιδευτικοί μας, κατά την διάρκεια του οποίου:

 • Συνεργαστήκαμε με την Ελληνική Ομάδα Διάσωσης (Hellenic Rescue Team) και το Πυροσβεστικό κλιμάκιο Γέρας της Ειδικής Ομάδας Εθελοντών Λέσβου.
 • Πραγματοποιήσαμε συνολικά τέσσερα ενημερωτικά/εκπαιδευτικά σεμινάρια.
 • Δημιουργήσαμε δύο ιστοσελίδες, μία για κάθε υποδράση.
 • Συντάξαμε το καταστατικό λειτουργίας της εικονικής επιχείρησης και την ιδρυτική διακήρυξη της εθελοντικής ομάδας Α-βοηθειών του ΕΠΑΛ Γέρας.

 

ΟΙ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΑΣ

Υποδράση 1:  Δημιουργία Εικονικής Επιχείρησης «é-λεκτρον»

Στην πρώτη υποδράση, οι μαθητές δημιούργησαν την εικονική επιχείρηση «é-λεκτρον», με αντικείμενο τις εργασίες και την παροχή υπηρεσιών που αφορούν την κατασκευή, την επισκευή, τον έλεγχο ή τη συντήρηση Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ HD384.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης, αρχικά πραγματοποιήθηκαν δύο ενημερωτικά σεμινάρια για την ασφαλή χρήση του ηλεκτρικού ρεύματος στην καθημερινότητα. Στη συνέχεια, το τεχνικό τμήμα της επιχείρησης έλεγξε, με τη βοήθεια πιστοποιημένου οργάνου, την ασφάλεια και την ποιότητα της ηλεκτρικής εγκατάστασης του σχολικού κτιρίου, όπως αυτό προβλέπεται από τους κανονισμούς και την νομοθεσία.

Υποδράση 2:  Δημιουργία Εθελοντικής Ομάδας Α-Βοηθειών

Στην δεύτερη υποδράση, οι μαθητές δημιούργησαν την Εθελοντική Ομάδα Α-Βοηθειών του ΕΠΑΛ Γέρας, με σκοπό την ενίσχυση της κουλτούρας του εθελοντισμού στο σχολείο μας και την ευαισθητοποίηση των μαθητών μας σε θέματα κοινωνικής προσφοράς και αλληλεγγύης στην τοπική κοινότητα. Η ειδίκευση της ομάδας είναι η ΚΑΡδιοαναΠνευστική Αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) και η τεχνική της απινίδωσης σε επείγοντα περιστατικά διακοπής της καρδιακής και αναπνευστικής λειτουργίας.

Η βασική εκπαίδευση της ομάδας πραγματοποιείται στο πλαίσιο των μαθημάτων του Τομέα Υγείας, Πρόνοιας & Ευεξίας του σχολείου μας και των σεμιναρίων που διοργανώνονται σε συνεργασία με την Ελληνική Ομάδα Διάσωσης (HellenicRescueTeam) του νομού Λέσβου. Επιπλέον, σημαντικός αριθμός μαθητών, εκπαιδευτικών και εθελοντών πυροσβεστών θα παρακολουθήσει σεμινάριο πιστοποίησης στη χρήση του απινιδωτή και την τεχνική της ΚΑΡΠΑ από την HellenicRescueTeam.

Η δράση της Εθελοντικής Ομάδας Α-Βοηθειών του ΕΠΑΛ Γέρας που ξεχωρίζει είναι η τοποθέτηση, σε κεντρικό σημείο του Παπάδου, ενός αυτόματου απινιδωτή που αποκτήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος. Με την σημαντική αυτή πρωτοβουλία, δίνεται άμεση λύση στην έλλειψη απινιδωτή για την αντιμετώπιση περιστατικών ανακοπής της καρδιακής λειτουργίας στην ευρύτερη περιοχή της Γέρας. Ο απινιδωτής θα τοποθετηθεί στο Πυροσβεστικό κλιμάκιο Γέρας με την συνεργασία και στήριξη των Εθελοντών Πυροσβεστών του κλιμακίου.

Αναλυτική παρουσίαση δράσεων

Υλικό:

 

 

Σχετικές αναρτήσεις