Δράσεις, Κατασκευές

ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΓΩΝΙΕΣ

Στα πλαίσια του προγράμματος «Υποστήριξη και Διαχείριση των Σχεδίων Δράσης του έργου “Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ”  το Εσπερινό ΕΠΑΛ Πρέβεζας αποπεράτωσε το έργο με τίτλο << ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΓΩΝΙΕΣ >>.

Με την συμμετοχή μας στο παραπάνω πρόγραμμα έγιναν παρεμβάσεις στον εξωτερικό προαύλιο χώρο του σχολείου με σκοπό την αισθητική αλλά και λειτουργική αναβάθμιση του. Οι μαθητές δημιούργησαν δύο έργα λειτουργικά και με αισθητικό αποτέλεσμα που τα ονομάσαμε »Δημιουργικές γωνιές».

Η 1η Δημιουργική γωνιά συμπεριλαμβάνει την δημιουργία ψηφιδωτού στις εξωτερικές βρύσες του σχολείου με απεικόνιση δελφινιών καθώς και βαφή και ζωγραφική απεικόνιση επίσης με δελφίνια των περιβαλλόντων τοίχων.

Η 2η Δημιουργική γωνιά περιλαμβάνει την κατασκευή και τοποθέτηση 2 καθισμάτων εξωτερικού χώρου με ενσωματωμένα παρτέρια και μίας γλάστρας, φύτευση λουλουδιών και βαφή των περιβαλλόντων τοίχων

Η προσπάθεια των μαθητών, το μεράκι, η διάθεση προσωπικού χρόνου, η καλή διάθεση, η επιμονή παρά την κούραση και ο ζήλος που επέδειξαν ήταν αξιοθαύμαστα στοιχεία!

Τους ευχαριστούμε!!!

 

Το πρόγραμμα “Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ έγκειται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ