Πολιτισμός & Τέχνη

4ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΚΟΖΑΝΗΣ

«ΖΩγραφίΖΩ – το επαλ ΧΡΩΜΑτίΖΩ»

Οι χώροι του σχολείου = ο καμβάς μας

Το κτιριακό συγκρότημα που στεγάζει το 4ο ΕΠΑΛ Κοζάνης (ΕΣΠΕΡΙΝΟ) χαρακτηρίζεται από παλαιότητα (κατασκευή στη δεκαετία του 60), ψηλές και ομοιόμορφες αίθουσες,  έλλειψη συντήρησης και έλλειψη εικόνας ελκυστικής για μαθητές και εκπαιδευτικούς. Ο πληθυσμός των μαθητών αποτελείται αποκλειστικά από ενήλικες, εργαζόμενους και ανέργους που επιθυμούν να ολοκληρώσουν τη βασική εκπαίδευση ή εκπαιδεύονται σε μία νέα ειδικότητα που θα τους δώσει νέες δυνατότητες στην αγορά εργασίας, αλλά με ποικίλα ενδιαφέροντα, ταλέντα και δεξιότητες που αναπτύσσονται ιδίως στα εργαστηριακά μαθήματα.

Ζέβρες

Τα σχολεία ως ανοικτοί χώροι παιδείας αποτελούν κοινωνικά σημεία αναφοράς, θεσμούς προόδου και πολιτισμού. Ο κοινωνικός τους ρόλος αυτός θα πρέπει να συμβαδίζει, όσο αυτό είναι δυνατό, με την εικόνα τους. Θα πρέπει δηλαδή, να αποτελούν αρχιτεκτονικά σημεία αναφοράς, καλαίσθητες στιγμές στο ευρύτερο περιβάλλον , στο οποίο υπάρχουν και λειτουργούν. Αλλά και το εσωτερικό τους θα πρέπει να παρουσιάζεται ως χώρος φροντισμένος και διακοσμημένος, συμβάλλοντας στη δημιουργία ευχάριστου παιδαγωγικού κλίματος.

Η δράση

Στη δράση αυτή, οι μαθητές κλήθηκαν να αναζητήσουν στο έργο μεγάλων καλλιτεχνών αισθητικά πρότυπα για την εικόνα και τη μορφή των δικών τους σχολικών χώρων. Κλήθηκαν επίσης, να καταθέσουν τις προτάσεις τους για τη βελτίωση της εικόνας καταρχήν των αιθουσών, αλλά και γενικότερα των χώρων της σχολικής μονάδας. Μέσα από ανοιχτή δημοκρατική διαδικασία επιλέχθηκαν οι προτάσεις εκείνες που τελικώς θα υλοποιηθούν.

Τα οφέλη της δράσης αυτής είναι πολλαπλά και πολυεπίπεδα. Η συνοχή και η συνεργασία των μελών της ομάδας, η αναζήτηση και η ανάπτυξη αισθητικών κριτηρίων καθώς και η αλλαγή της στάσης των μαθητών απέναντι στους χώρους στους οποίους δρουν και συνυπάρχουν, είναι μερικά από αυτά. Η καλλιτεχνική δημιουργία έγινε  από μαθητές που εκδήλωσαν ενδιαφέρον για τη δράση με την υποστήριξη των καθηγητών τους.

Η ομάδα

Οι μαθητές-μέλη της ομάδας ασχολήθηκαν με την προετοιμασία των τοίχων και των άλλων επιφανειών που θα αποτελέσουν τον καμβά των δημιουργιών, εκτίμησαν τις απαιτούμενες ποσότητες, τα εργαλεία και τον ειδικό εξοπλισμό που θα απαιτηθεί, όπως για παράδειγμα σκάλες ή σκαλωσιές. Πέραν των μαθητών που εκδήλωσαν ενδιαφέρον να ασχοληθούν με το καλλιτεχνικό μέρος (προσχέδια, δοκιμαστικές αποτυπώσεις, προετοιμασία υλικών, και ό,τι αφορά τις εικαστικές παρεμβάσεις) άλλοι μαθητές ανέλαβαν αρμοδιότητες ανάλογα με την ειδικότητά τους. Έτσι, μαθητές του Τομέα Πληροφορικής ανέλαβαν τη διαχείριση της ιστοσελίδας και τη διαμόρφωση των απαραίτητων εντύπων, μαθητές και μαθήτριες του Τομέα Οικονομίας και Διοίκησης ασχολήθηκαν με την οικονομική διαχείριση του προγράμματος καθώς και με τη διαχείριση των αποθεμάτων, αλλά και με την επικοινωνία και προβολή της δράσης, συντάσσοντας Δελτία Τύπου σε τοπικά μέσα ενημέρωσης και αναρτώντας σχετικό υλικό στην ιστοσελίδα του σχολείου και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Τα έργα μας

Με βάση το σχεδιασμό, κάθε αίθουσα και κάθε ανεξάρτητος χώρος του σχολείου προσφέρει τη δυνατότητα διαφορετικής αισθητικής προσέγγισης με δυνατότητες εφαρμογής διαφορετικού ύφους, περιεχομένου και τεχνοτροπίας (σύγχρονα θέματα και πρακτικές αλλά και πιο «κλασικά» και δοκιμασμένα στο χρόνο, όπως αγιογραφικές τεχνικές και υλικά που χρησιμοποιούνται από τα αρχαία χρόνια.

 

Σε ό,τι αφορά τα υλικά και τις τεχνικές υπήρξε μέριμνα να αναδειχθούν όσο το δυνατόν φιλικότερες προς το περιβάλλον λύσεις και η εφαρμογή τους να γίνει με βάση τις οδηγίες του κατασκευαστή. Σχεδιάστηκε να γίνει οργανωμένη διαχείριση των απορριμμάτων με ανακύκλωση αλλά και επαναχρησιμοποίησή τους όπου είναι εφικτό.

Πετύχαμε!!!

Το σχολείο πέτυχε να ενισχύσει το ρόλο του και την κοινωνική προσφορά του αποτελώντας όχι μόνο έναν χώρο εκπαίδευσης, αλλά και ένα σημείο αναφοράς που ενισχύει την επικοινωνία, τη δημιουργία και υποστηρίζει ευπαθείς ομάδες πληθυσμού. Ταυτόχρονα να ενδυναμώσει την έννοια της ομαδικής εργασίας και της αλληλοϋποστήριξης και να τονίσει την ανάγκη δημιουργίας κοινοτήτων γνώσης-δεξιοτήτων που προσδίδουν νόημα στη μαθησιακή διαδικασία, ιδίως, ενήλικων μαθητών

 

 

 

Οι μαθητές μπήκαν σε διαδικασία συστηματικής διερεύνησης για θέματα που αφορούν στη ζωγραφική, στις τεχνοτροπίες και στο ύφος που τους ταιριάζει ερχόμενοι σε επαφή με εικαστικούς και να πλοηγηθούν στον κόσμο της τέχνης. Παράλληλα πέτυχαν να ανοιχθούν στην κοινωνία μέσω αυθεντικών δημιουργιών τους, να αξιοποιήσουν  το δυναμικό τους, να αναπτύξουν δραστηριότητα σε περισσότερα επίπεδα και να αναδείξουν τα ταλέντα και τις δυνατότητες δημιουργίας που διαθέτουν.