Δράσεις

6ο ΕΠΑΛ ΠΑΤΡΑΣ

Ζωγραφική με φαντασία στην Κιβωτό με το 6ο ΕΠΑΛ πάτρας

Πέμπτη 28 Μαρτίου 2019

Ζωγραφική με απλά υλικά όπως ρολό από χαρτί, σφουγγάρια, κλωστές και χρώματα πάνω σε χαρτί του μέτρου.

Στο παιχνίδι συμμετέχουν και τα παιδιά του 6ου ΕΠΑΛ με την ίδια ζωντάνια μαζί με τα παιδιά της Κιβωτού!