Ημερίδα για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη στην Δυτική Αθήνα σε συνεργασία με το Γραφείο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Δ.Δ.Ε. Αθήνας

Ημερίδα για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη στην Δυτική Αθήνα σε συνεργασία με το Γραφείο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Δ.Δ.Ε. Αθήνας