Ο Τομέας Διοίκησης & Οικονομίας με την Α’ τάξη δημιούργησε εικονική επιχείρηση η οποία στηρίχθηκε στη φιλοσοφία της κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Η ιδέα ήταν να δημιουργηθεί μια μαθητική εικονική επιχείρηση με τη μορφή ΚΟΙΝΣΕΠ και με αντικείμενο το τρόφιμο. Έτσι γεννήθηκε η 5NF, 5 (από τον τίτλο του σχολείου και τον αριθμό υλικών και προϊόντων),
Ν (Νatural) και F (Food). Οι μαθητές παρακολούθησαν διαδικτυακό σεμινάριο για την κοινωνική οικονομία και επιχειρηματικότητα που διοργάνωση ο φορέας The Tipping Point, σχεδίασαν το λογότυπο της επιχείρησής τους, δημιούργησαν τα 5 Natural Foods  και διοργάνωσαν ημερίδα για την προώθηση των προϊόντων που φτιάχτηκαν στο εργαστήριο Τεχνολογίας Τροφίμων και ποτών του Τομέα Γεωπονίας.

Το λογότυπο της κοινωνικής επιχείρησης

Σεμινάριο κοινωνικής επιχειρηματικότητας από το Tipping point

επιστροφή στην αρχική σελίδα του σχεδίου δράσης