Δράσεις

1ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΤΑΥΡΟΥ

Θεατρική Παράσταση «Μελανίππη η Σοφή» του Ευριπίδη

Σήμερα 24/6/2020 και ώρα 7:30μμ, τα παιδιά του 1ου Εσπερινού ΕΠΑΛ Ταύρου στα πλαίσια της Δράσης “Υιοθετώντας ένα αρχαίο θέατρο” του προγράμματος «Μια Νέα Αρχή στα Επαλ», θα πραγματοποιήσουν  θεατρική παράσταση με αποσπάσματα από το  έργο του Ευριπίδη  «Μελανίππη η Σοφή».