Δράσεις

1ο ΕΠΑΛ ΕΥΟΣΜΟΥ

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΠΟΡΟΦΥΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 1ο ΕΠΑΛ ΕΥΟΣΜΟΥ

Οι μαθητές στο πλαίσιο των εργαστηριακών μαθημάτων του τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων & Περιβάλλοντος παράγουν, με το σύστημα της επίπλευσης, σπορόφυτα λαχανοκομικών φυτών.  Το σύστημα της επίπλευσης αποτελεί μια νέα τεχνική παραγωγής με διαρκώς αυξανόμενο ενδιαφέρον για εφαρμογή σε επιχειρηματική δραστηριότητα. Οι μαθητές εγκατέστησαν το σύστημα επίπλευσης καθώς είναι απλό και φιλικό στο χρήστη και παρασκεύασαν το θρεπτικό διάλυμα. Ακολούθησε η σπορά των λαχανικών και οι απαραίτητες φροντίδες. Στη συνέχεια τα σπορόφυτα που θα παραχθούν θα μεταφυτευθούν σε γλαστράκια τα οποία θα αξιοποιηθούν σε περιβαλλοντικές δράσεις του τομέα.

Η συνταγή για το θρεπτικό διάλυμα έχει αναπτυχθεί στο Εργαστήριο Λαχανοκομίας του  Τμήματος Γεωπονίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), το οποίο είναι συνεργαζόμενος φορέας στο πλαίσιο του προγράμματος «ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΡΧΗ ΣΤΑ ΕΠΑΛ» (Κωδικός έργου MIS-5011051).

Το 1ο ΕΠΑΛ Ευόσμου συμμετέχει στο πρόγραμμα με περιβαλλοντικές δράσεις που φέρουν τον τίτλο «ΑΣΤΙΚΟΙ ΚΗΠΟΙ. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ» που υλοποιείται μέσω του  Επιχειρησιακού Προγράμματος  «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»  με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης