Δράσεις, Κατασκευές, Περιβάλλον, Πληροφορική, Τεχνολογία

1ο ΕΠΑΛ ΘΗΒΑΣ

ΕΠΑΛ ΘΗΒΑΣ. Υποδράση 1: Καλλιέργεια Λαχανικών

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ

Σκοπός της δράσης:

Η απόκτηση γνώσεων ως προς την καλλιέργεια κηπευτικών

Η αναγνώριση της ανάγκης εφαρμογής της γεωργίας ακριβείας για την μείωση των εισροών αλλά και για την προστασία του περιβάλλοντος

Οι μαθητές σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς γεωπόνους που συμμετείχαν στο έργο καλλιέργησαν μαρούλια σε πειραματικό αγροτεμάχιο του σχολείου.

Οι μαθητές συνεργάστηκαν στις παρακάτω δραστηριότητες :

  • Προετοιμασία του εδάφους (λίπανση, όργωμα) για μεταφύτευση λαχανικών
  • έγινε δειγματοληψία εδάφους και υπολογισμός του PH και άλλων ιδιοτήτων του στο εργαστήριο γεωπονίας
  • Μεταφύτευση λαχανικών
  • Επισκεφτήκαμε αγρόκτημα στην περιοχή των Βαγίων που έχει εγκαταστήσει μετεωρολογικό σταθμό και ενημερωθήκαμε για την χρήση των δεδομένων του μετεωρολογικού σταθμού στην γεωργία ακριβείας.
  • Στη συνέχεια φροντίζαμε τα φυτά σύμφωνα με τις αρχές της γεωργίας ακριβείας λαμβάνοντας υπόψη τις κλιματικές παραμέτρους και το μικροκλίμα της περιοχής. Συγκεκριμένα επιλέγαμε τον χρόνο, την συχνότητα και την διάρκεια άρδευσης ανάλογα με τις ενδείξεις του μετεωρολογικού σταθμού.
  • Επιπλέον οι αποφάσεις για την εκτέλεση άλλων καλλιεργητικών  εργασιών όπως η συγκομιδή των προϊόντων, η κατεργασία του εδάφους, η προστασία του αγρού από ακραίες καιρικές συνθήκες  έγιναν λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα του αγρομετεωρολογικού σταθμού.