ΚΟΝΙΔΗΣ Μ.
Η συγκεκριμένη δράση θα περιλαμβάνει την διαδικασία με την οποία επαναχρησιμοποιούνται διάφορα υλικά ή απορρίμματα ώστε να μετατρέπονται σε πρώτες ύλες από τις οποίες παράγονται νέα προϊόντα- κατασκευές.