Δράσεις, Θέατρο, Πολιτισμός & Τέχνη

1ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΞΑΝΘΗΣ

Μαθήματα Θεατρικού Παιχνιδιού από την Θεατρική Ομάδα Ανατολικά του Νέστου

 

Οι μαθητές της Α΄ Λυκείου και των Τομέων Μηχανολογίας και Πληροφορικής  του 1ου Εσπερινού ΕΠΑΛ Ξάνθης, στα πλαίσια της Δράσης  «Ποτέ Δεν Είναι Αργά … Για Μια Νέα Αρχή» (Υποδράση 2: Ενίσχυση της αυτοεκτίμησης – Θεατρική Παράσταση) ,  συμμετείχαν  σε ένα κύκλο τριών μαθημάτων θεατρικού παιχνιδιού, στο χώρο του θεατρικού εργαστηρίου Ανατολικά του Νέστου, ο  οποίος ξεκίνησε τον  Φεβρουάριο και ολοκληρώθηκε τον  Απρίλιο του 2019.

Οι συμμετέχοντες μαθητές είχαν την ευκαιρία να έρθουν σε μία πρώτη  επαφή με τη θεατρική διαδικασία, μέσα από ασκήσεις σωματικής έκφρασης, αυτοσχεδιασμούς  και ποικίλα θεατρικά παιχνίδια.  Κατάφεραν να επικοινωνήσουν  και να εκφραστούν μέσω της θεατρικής τέχνης, να γνωρίσουν το θεατρικό λόγο, να αποφορτιστούν  συναισθηματικά  και να συνεργαστούν για ένα κοινό στόχο.

Προτεραιότητες της υποδράσης 2 είναι η ψυχική καλλιέργεια μέσω της τέχνης και  η ενίσχυση της αυτοεκτίμησης των συμμετεχόντων μαθητών, η ενίσχυση  του οράματος – ο δυνατός σκοπός που κινητοποιεί και ωθεί σε αυτοδέσμευση και ανάληψη δράσης,  με απώτερο στόχο τη συμμετοχή και την παραμονή στο σχολείο και κατ΄ επέκταση τη μείωση της σχολικής διαρροής. Επίσης στόχος είναι η δημιουργία θιάσου, για πρώτη φορά στο σχολείο μας και το ανέβασμα της θεατρικής παράστασης «Μονόπρακτο σε πολλές “Πράξεις”», το Μάιο στην Καπναποθήκη Π του ΙΘΤΠ.

Ευχαριστούμε θερμά τους  ηθοποιούς του εργαστηρίου  Πολυξένη Καρακατσάνη, και Βασίλη  Λειβαδίτη για την άψογη συνεργασία και  την πολύτιμη βοήθειά τους.

Οι υπεύθυνες καθηγήτριες

 

Δήμητρα Χαινά                                Αναστασία Σιδέρη

ΠΕ 82                                                    ΠΕ86

Σχετικές αναρτήσεις