Δράσεις, Κατασκευές, Νέα – Ανακοινώσεις, Πληροφορική, Προγράμματα, Τεχνολογία

1ο ΕΠΑΛ ΔΕΣΚΑΤΗΣ

Μαθητές σε Δράση- Έρευνα, Θεωρία και Πράξη Μανουσάκειο (1ο ) ΕΠΑΛ Δεσκάτης

Υποδράση 1η

Κατασκευή Αυτόματου εποπτικού πίνακα του ωρολογίου προγράμματος

 

 ‘Αυτόματος εποπτικός πίνακας του ωρολογίου προγράμματος COVID-19’

Υποδράση 1: 

Τον μήνα Φεβρουάριο έγινε επιλογή , η παραγγελία και παραλαβή υλικών μικροεξοπλισμού και πρώτων υλών με αριθμό τιμολογίου00000032 / 22-02–2022 από ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ ΡΟΚΚΑΣ,  για την υλοποίηση της υποδράσης «Αυτόματος εποπτικός πίνακας του ωρολογίου προγράμματος». Με την ενεργό εμπλοκή των μαθητών προχωρούμε στην υλοποίηση της υποδράσης .

Τον μήνα Μάρτιο με την ενεργή συμμετοχή των μαθητών συνεχίστηκε η υλοποίηση της υποδράσης  «Αυτόματος εποπτικός πίνακας του ωρολογίου προγράμματος».

Πιο συγκεκριμένα:

  • Προγραμματισμός του ηλεκτρικού κουδουνιού σύμφωνα με το νέο, πολύπλοκο, ωρολόγιο πρόγραμμα.
  • Σχεδιασμός του εποπτικού πίνακα.

Σχετικές αναρτήσεις