Δράσεις, Έκθεση, Νέα – Ανακοινώσεις, Πολιτισμός & Τέχνη, Τεχνολογία

1ο ΕΠΑΛ ΔΕΣΚΑΤΗΣ

Μαθητές σε Δράση- Έρευνα, Θεωρία και Πράξη – Μανουσάκειο (1ο ) ΕΠΑΛ Δεσκάτης

Επιμόρφωση των μαθητών  του σχολείου μέσα από το site
του europeanschoolradio. (http://europeanschoolradio.eu/el)

Από την αρχή της υλοποίησης της δράσης μέχρι και σήμερα διεξήχθη και η έρευνα
αγοράς και η παραγγελία και παραλαβή υλικών μικροεξοπλισμού και πρώτων υλών με
τιμολόγιο Σειρά 34/169943/03-03-2022 από e-shop.gr, για την υλοποίηση της υποδράσης
5 «Συμμετοχή στο europeanschoolradio». Κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων μηνών
πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με τους μαθητές και υλοποιήσαμε κάποιες
ηχογραφήσεις, με τις οποίες οι μαθητές κατάφεραν να εξοικειωθούν με τις δυνατότητες
επικοινωνίας, ενημέρωσης και διάδρασης του ραδιοφώνου. Επειδή έκανε όμως πολύ κρύο
αρκετά μαθήματα έγιναν μέσω της πλατφόρμας WeBex σε καθορισμένες ώρες, έξω από το
διδακτικό ωράριο. Οι ολοκληρωμένες ηχογραφήσεις θα γίνουν μέχρι τις 15 Απριλίου 2022.

Σχετικές αναρτήσεις