Δράσεις, Έκθεση, Κατασκευές, Νέα – Ανακοινώσεις, Περιβάλλον, Προγράμματα, Τεχνολογία

1ο ΕΠΑΛ ΔΕΣΚΑΤΗΣ

ΜΑΝΟΥΣΑΚΕΙΟ 1ο ΕΠΑ.Λ. ΔΕΣΚΑΤΗΣ – «Γεω….δράσεις : Οι μαθητές καινοτομούν» – ΤΕΝΤΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ – DARK ROOM PROJECT

Με τη δράση «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ- GreenHouseEnergy» επιδιώκεται η αναβάθμιση του σχολικού θερμοκηπίου μέσω της δημιουργίας και εγκατάστασης εντός αυτού μιας τέντας καλλιέργειας «Dark Room Project». Στη παρούσα δράση, θα δημιουργηθεί ένα σύστημα ελέγχου εσωτερικής θερμοκρασίας και υγρασίας για την ομαλή ανάπτυξη σποροφύτων όταν οι κλιματικές συνθήκες δεν είναι ευνοϊκές. Είναι ένας τρόπος για να αντιμετωπιστούν οι αλλαγές στις κλιματικές συνθήκες, ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος καταστροφής των σποροφύτων στο φυτώριο και να επιτευχθεί η βελτίωση της παραγωγής με ταυτόχρονη ελαχιστοποίηση επιπτώσεων από κλιματικούς και εντομολογικούς παράγοντες. Η παρούσα εκπαιδευτική δράση αποτελεί μια πρακτική, στην οποία μπορούν να συμμετέχουν όχι μόνο εκπαιδευτικοί αλλά και μαθητές. Με τη συμμετοχή στην παραπάνω δράση, στοχεύουμε στην επαγγελματική ανάπτυξη των γνώσεων και των δεξιοτήτων των μαθητών σε σχέση με θέματα που άπτονται της επιστήμης της ειδικότητάς τους. H συμμετοχή στην δημιουργία τέντας καλλιέργειας συντελεί αφενός στην αναβάθμιση του Θερμοκηπίου και αφετέρου αυξάνει το ενδιαφέρον του μαθητή για μάθηση αφού ο ίδιος συμμετέχει ουσιαστικά στη όλη διαδικασία μέσω της έρευνας, της ανακάλυψης και της δημιουργίας.

Μέσω της κατασκευής μιας τέντας καλλιέργειας οι μαθητές της Β’ και Γ’ Λυκείου του ΜΑΝΟΥΣΑΚΕΙΟΥ 1ο ΕΠΑ.Λ. ΔΕΣΚΑΤΗΣ θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν, να μελετήσουν και να κατασκευάσουν ένα διαφορετικό σύστημα ανάπτυξης σποροφύτων και  καλλιέργειας από την θερμοκηπιακή βασιζόμενο στη διαφορετική  φιλοσοφία του, όσο και τις πρακτικές που αυτό χρησιμοποιεί. Ειδικότερα, θα αποκομίσουν την εμπειρία στη μελέτη και στην υλοποίηση ενός διαφορετικού συστήματος ανάπτυξης των φυτών όπως είναι η μελέτη και ο σχεδιασμός της κατασκευής, η σχεδίασή του, ο τρόπος ποτίσματος. Με την δημιουργία ενός συστήματος ανάπτυξης φυτών θα δοθεί στους μαθητές η δυνατότητα να  μελετήσουν την ανάπτυξη του φυτού κάτω από ιδανικές συνθήκες θερμοκρασίας, υγρασίας και θρεπτικού υποστρώματος. Ολοκληρώνοντας την παρούσα δράση, οι μαθητές θα αντιληφθούν τις ομοιότητες και τις διαφορές στην ανάπτυξη των φυτών τόσο στο χώμα όσο και στην τέντα καλλιέργειας. Θα κατανοήσουν καλύτερα την σημασία της θρέψης των φυτών καθώς επίσης και τη σημαντικότητα των εξωτερικών παραγόντων του περιβάλλοντος που επιδρούν στην ανάπτυξή των φυτών. Τέλος, εκτός από τον παραδοσιακό τρόπο καλλιέργειας, οι μαθητές θα κατανοήσουν την εξέλιξη της καλλιέργειας των φυτών μέσω της χρήσης της τεχνολογίας και της ρύθμισης των συνθηκών (θερμοκρασίας, υγρασίας, αερισμού). Κατά το α’ στάδιο οι μαθητές θα ασχοληθούν με τον σχεδιασμό της τέντας καλλιέργειας και ποιά υλικά θα χρειαστούν για την κατασκευή της. Κατόπιν θα αναζητήσουν τα υλικά που θα έχουν επιλέξει και κατόπιν κατά το β’ στάδιο θα προχωρήσουν στην υλοποίηση του σχεδίου του και στην ολοκλήρωσή του. Στο τέλος θα εγκαταστήσουν σπόρους και θα παρατηρήσουν την ανάπτυξή τους.