Δράσεις, Έκθεση, Κατασκευές, Νέα – Ανακοινώσεις, Περιβάλλον, Προγράμματα, Τεχνολογία

1ο ΕΠΑΛ ΔΕΣΚΑΤΗΣ

ΜΑΝΟΥΣΑΚΕΙΟ 1ο ΕΠΑ.Λ. ΔΕΣΚΑΤΗΣ – «Γεω….δράσεις : Οι μαθητές καινοτομούν» – ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Η κατασκευή ενός κάδου κομποστοποίησης αποτελεί ένα τρόπο ανακύκλωσης φυτικών υπολειμμάτων και δημιουργία ενός πλούσιου οργανικού υποστρώματος ιδανικό για ανάπτυξη φυτών στο θερμοκήπιο και ως δράση μπορούν να συμμετέχουν εκπαιδευτικοί και μαθητές. Η λειτουργία της τεχνικής κομποστοποίησης ως ένα περιβάλλον μάθησης ανταποκρίνεται στην κατανόηση της ανακύκλωσης των φυτικών υπολειμμάτων και την δημιουργία κομπόστ το οποίο και είναι πλούσιο σε οργανική ουσία και συνεπακόλουθα προωθεί τις βασικές επιδιώξεις της σύγχρονης εκπαίδευσης .Με την λειτουργία της τεχνικής της κομποστοποίησης στοχεύουμε στην μεγιστοποίηση της εν δυνάμει ικανότητας των μαθητών, της ευελιξίας τους καθώς και της δημιουργικότητας μέσω της επαφής τους με τεχνικές ανακύκλωσης και συνεπακόλουθα θρέψης των φυτών. Με την συμμετοχή των μαθητών στην παραπάνω δράση στοχεύουμε στην ανάπτυξη της προσωπικότητας, της κοινωνικότητας, τις δεξιότητες και την συνεργασία αυτών.  Έτσι το σχολείο γίνεται ένας χώρος δημιουργικής μάθησης και ανοίγματος νέων οριζόντων επαγγελματικής ενασχόλησης

Μέσω της τεχνικής ανακύκλωσης φυτικών υπολειμμάτων με την κομποστοποίηση οι μαθητές της Β’ και Γ’ Λυκείου του ΜΑΝΟΥΣΑΚΕΙΟΥ 1ο ΕΠΑ.Λ. ΔΕΣΚΑΤΗΣ θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τον τρόπο δημιουργίας του κομπόστ ή χούμος μέσω της αερόβιας βιολογικής (οξειδωτικής) διαδικασίας αποικοδόμησης και σταθεροποίησης των οργανικών υλικών, που πραγματοποιείται υπό τις φυσικές και χημικές εκείνες συνθήκες που ευνοούν τη διαδοχή συγκεκριμένων θερμόφιλων, θερμοανθεκτικών και μεσόφιλων μικροβιακών πληθυσμών. Ειδικότερα, θα αποκομίσουν την εμπειρία στην μελέτη και υλοποίηση ενός βιολογικού τρόπου δημιουργίας κομπόστ, χρήσιμο για την σωστή και πλήρη ανάπτυξη των φυτών και θα δοθεί στους μαθητές η δυνατότητα να  μελετήσουν την ανάπτυξη του φυτού κάτω από ιδανικές συνθήκες και να αντιληφθούν τα πλεονεκτήματα της επιλογής της τεχνικής της κομποστοποίησης για την προσφορά οργανικής ουσίας στο έδαφος και συνεπακόλουθα στην καλλιέργεια. Θα κατανοήσουν καλύτερα την σημασία της θρέψης των φυτών και πως μπορούμε να την επιτύχουμε. Αρχικά, οι μαθητές κατά το α’ στάδιο θα ασχοληθούν με τη δημιουργία του κάδου κομποστοποίησης και τη λειτουργικότητα του. Επίσης, θα αναζητήσουν  τα βοηθήματα που θα πρέπει να έχουν στη διάθεση τους για τη σωστή λειτουργία του. Κατά την β’ φάση, οι μαθητές θα εγκαταστήσουν τον κάδο κομποστοποίησης, θα συγκεντρώσουν τα φυτικά και τα άλλα κατάλληλα υλικά και μαζί με τους ενεργοποιητές και επιταχυντές της κομποστοποίησης θα ολοκληρώσουν την υποδράση.