Δράσεις, Έκθεση, Κατασκευές, Νέα – Ανακοινώσεις, Περιβάλλον, Προγράμματα, Τεχνολογία

1ο ΕΠΑΛ ΔΕΣΚΑΤΗΣ

ΜΑΝΟΥΣΑΚΕΙΟ 1ο ΕΠΑ.Λ. ΔΕΣΚΑΤΗΣ – «Γεω….δράσεις : Οι μαθητές καινοτομούν» ΘΑΛΑΜΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

Η κατασκευή ενός θαλάμου καλλιέργειας αποτελεί ένα τρόπο ανάπτυξης σπορόφυτων στον οποίο ως δράση μπορούν να συμμετέχουν εκπαιδευτικοί και μαθητές. Ο θάλαμος καλλιέργειας ως ένα περιβάλλον μάθησης ανταποκρίνεται σε διαφορετικές πρακτικές καλλιέργειας και δημιουργίας σπορόφυτων και συνεπακόλουθα προωθεί τις βασικές επιδιώξεις της σύγχρονης εκπαίδευσης. Με τη δημιουργία ενός θαλάμου καλλιέργειας στοχεύουμε στην μεγιστοποίηση της εν δυνάμει ικανότητας των μαθητών, της ευελιξίας τους καθώς και της δημιουργικότητας μέσω της επαφής τους με διαφορετικά συστήματα καλλιέργειας. Με την συμμετοχή των μαθητών στην παραπάνω δράση στοχεύουμε στην ανάπτυξη της προσωπικότητας, της κοινωνικότητας, τις δεξιότητες και την συνεργασία αυτών.  Έτσι το σχολείο γίνεται ένας χώρος δημιουργικής μάθησης και ανοίγματος νέων οριζόντων επαγγελματικής ενασχόλησης.

Μέσω της κατασκευής ενός θαλάμου καλλιέργειας οι μαθητές της Β’ και Γ’ Λυκείου του ΜΑΝΟΥΣΑΚΕΙΟΥ 1ο ΕΠΑ.Λ. ΔΕΣΚΑΤΗΣ είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τον τρόπο δημιουργίας ενός διαφορετικού συστήματος καλλιέργειας από την θερμοκηπιακή καλλιέργεια διαφορετικού τόσο όσον αφορά την φιλοσοφία του, όσο και τις πρακτικές που αυτό χρησιμοποιεί. Ειδικότερα αποκόμισαν την εμπειρία της μελέτης και του σχεδιασμού της κατασκευής, την τοποθέτηση του συστήματος ποτίσματος, την εγκατάσταση του θρεπτικού υποστρώματος και την τοποθέτηση των κατάλληλων φίλτρων με απώτερο σκοπό την παροχή στα φυτά των βέλτιστων εδαφοκλιματικών συνθηκών για την ανάπτυξή τους. Στόχος όλων αυτών είναι  οι μαθητές μέσω της δράσης να κατανοήσουν καλύτερα την σημασία της θρέψης των φυτών και πως μπορούμε να την επιτύχουμε, καθώς επίσης και τη σημαντικότητα των παραγόντων του περιβάλλοντος και την επίδρασή τους στην ανάπτυξη των φυτών. Στο  α’ στάδιο οι μαθητές αποτύπωσαν το σχέδιο κατασκευής του θαλάμου καλλιέργειας καθώς και τα επιμέρους μέρη του όπως και τα υλικά που χρειάστηκαν. Στο β’ στάδιο οι μαθητές ασχολήθηκαν με την κατασκευή του θαλάμου καλλιέργειας και την εγκατάστασή του , στη συνέχεια τοποθετήθηκαν οι σπόροι των φυτών και ολοκληρώθηκε η διαδικασία παραγωγής σποροφύτων. Οι μαθητές εκτός από τον παραδοσιακό τρόπο καλλιέργειας ήρθαν σε επαφή και κατανόησαν την εξέλιξη στην καλλιέργεια φυτών με χρήση της τεχνολογίας και της ρύθμισης των συνθηκών (θερμοκρασίας, υγρασίας, αερισμού) και ποιες ανάγκες (παραγωγών και καταναλωτών) οδήγησαν σε αυτή.