Κατασκευές, Περιβάλλον, Πληροφορική, Τεχνολογία

1ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΤΑΥΡΟΥ

Μετεωρολογικός σταθμός 1ου Εσπερινού ΕΠΑΛ Ταύρου

Οι πρώτες μετρήσεις του μετεωρολογικού σταθμού μας είναι πραγματικότητα.

Στον σύνδεσμο  https://thingspeak.com/channels/802752 βλέπουμε σε πραγματικό χρόνο τα  δεδομένα του σταθμού μας.