Δράσεις, Κατασκευές, Προγράμματα

1ο ΕΠΑΛ ΒΟΛΟΥ

Οι μαθητές του 1ου ΕΠΑΛ Βόλου συνεργάζονται και δημιουργούν χώρο για εναλλακτικές μορφές διδασκαλίας

Οι μαθητές του 1ου ΕΠΑ.Λ. Βόλου συνεργάστηκαν και δημιούργησαν έναν χώρο για εναλλακτικές μορφές διδασκαλίας

 

 

Σχετικές αναρτήσεις