Το σχέδιο δράσης με τίτλο «ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΕΩΝ, ΣΤΑΣΕΩΝ & ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΓΙΓΝΕΣΘΑΙ» ολοκληρώθηκε με επιτυχία, αναλογιζόμενοι τις δυσκολίες που πορέκυψαν μέσα στο 2020.

Η παρουσίαση του ΜΝΑΕ και ένα μέρος της υλοποίησης για το σχολικό έτος 2019-2020, έγινε στην e-class: https://eclass.sch.gr/courses/T174198/