Δράσεις

ΕΠΑΛ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

Παραγωγή Φυσικού Σαπουνιού 

Στη τρίτη δράση οι μαθητές συνεργάστηκαν, δημιουργώντας μια προσομοίωση του τρόπου λειτουργίας ενός φορέα Κ.ΑΛ.Ο. προκειμένου να παράγουν σαπούνι. Αυτό έβαλε τους μαθητές στο ρόλο μελών μιας ομάδας με οριζόντια διαχείριση και κοινό στόχο.

Χρειάστηκε να αναπαραστήσουν μια συνέλευση ώστε να πάρουν κάποιες αποφάσεις γύρω από την παραγωγή, έπρεπε να γίνει ανάθεση διαφορετικών πόστων σε κάθε μαθητή για να υπάρχει ροή στη παραγωγή του προϊόντος κ.α.. Έτσι απέκτησαν βιωματική εμπειρία των παραπάνω.

Μια δράση που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το εκκλησιαστικό Λύκειο Χανίων όπου μας παραχωρήθηκε το εργαστήριο χημείας έχοντας τον κατάλληλο εξοπλισμό για την παραγωγή σαπουνιού

Ενώ μεγάλη η συμβουλή κι η βοήθεια που μας προσφέρθηκε απ το ο καθηγητή  χημικό  Μανώλη Ντουσάκη στο ρόλο του μέντορα με την  πλήρη ενημέρωση και καθοδήγηση που μας παρείχε στην όλη διαδικασία της παραγωγής