Δράσεις, Εικονική Επιχείρηση, Έκθεση, Κατασκευές, Περιβάλλον, Τεχνολογία

2ο ΕΠΑΛ ΑΙΓΑΛΕΩ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Εναλλακτικοί τρόποι μάθησης»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ   (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ)

ΑΦΙΣΑ – 2ο ΕΠΑΛ ΑΙΓΑΛΕΩ   (ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΥΠΟΔΡΑΣΕΩΝ)

ΥΠΟΔΡΑΣΗ-1 – 2ο ΕΠΑΛ ΑΙΓΑΛΕΩ   (ΧΑΡΤΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ – ΑΡΓΟΣΑΡΩΝΙΚΟΥ)

ΥΠΟΔΡΑΣΗ-1 – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ

Εικονική Επιχείρηση: Ίδρυση Γραφείου Εναλλακτικού Τουρισμού.

Σκοπός της δράσης μας, η ίδρυση ενός γραφείου εναλλακτικού τουρισμού όπου θα προάγει την αειφορία και την βιώσιμη ανάπτυξη μέσα από προτεινόμενα πακέτα διακοπών στην περιοχή της Αττικής.
Δημιουργία μακέτας, χάρτη Αττικής με επισήμανση σημείων ενδιαφέροντος εναλλακτικού τουρισμού.
Διαδικασίες ίδρυσης οργάνωσης και λειτουργίας της επιχείρησης.
Οργάνωση των λειτουργιών της επιχείρησης και ανάληψη καθηκόντων και αρμοδιοτήτων.
Σύνταξη Επιχειρηματικού Σχεδίου.
Η δημιουργία και συγγραφή τουριστικού οδηγού σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή

ΥΠΟΔΡΑΣΗ-2 – 2ο ΕΠΑΛ ΑΙΓΑΛΕΩ   (Μελέτη του ηλιακού μας συστήματος – Δημιουργία μακέτας)

ΥΠΟΔΡΑΣΗ-3 – 2ο ΕΠΑΛ ΑΙΓΑΛΕΩ   (Κατασκευή εκπαιδευτικού μοντέλου αεροσήραγγας)