Δράσεις, Θέατρο, Κατασκευές, Πολιτισμός & Τέχνη, Τεχνολογία

3ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ

Πληροφορίες προτύπου dmx-φωτισμού και ρυθμίσεις φωτιστικών και κονσόλας.

Ασύγχρονο σειριακό ψηφιακό πρότυπο μετάδοσης
δεδομένων για τον έλεγχο, τον τηλεχειρισμό και τον
προγραμματισμό φωτισμού και των εξαρτημάτων.MX operator

Σχετικές αναρτήσεις