Δράσεις, Πληροφορική, Τεχνολογία

10ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ

Προσομοιώση λειτουργίας ενός Video Wall

Η υποδράση με τίτλο “Video Wall” υλοποιήθηκε το σχολικό έτος 2019 – 2020 από το 10ο ΕΠΑΛ Αθήνας στα πλαίσια του σχεδίου έργων δράσης ΜΝΑΕ .

 

Σκοπός της υποδράσης ήταν η προσομοιώση σε πραγματικές καταστάσεις λειτουργίας ενός video wall. Το video wall έχει ως σκοπό να συνδυάσει τις θεωρητικές γνώσεις των μαθητών στο υλικό και λογισμικό  με πρακτική υλοποίηση σε καθημερινή χρήση. Η υλοποίηση έγινε με χρήση ενός Desktop υπολογιστή με κάρτα γραφικών που διασυνδεθηκε με 4 οθόνες.

Προετοιμασία της δράσης…

    

 

 

 

Παρουσίαση του video wall σε συμμαθητές και εκπαιδευτικούς..

 

 

το video wall εν δράση….