Δράσεις, Υγεία

10ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ

Πρότυπο Σχολικό Ιατρείο

Η υποδράση με τίτλο “ Πρότυπο σχολικό Ιατρείο” υλοποιήθηκε το σχολικό έτος 2019 – 2020 από το 10ο ΕΠΑ.Λ. Αθήνας στα πλαίσια του σχεδίου έργων δράσης ΜΝΑΕ

Σκοπός της υποδράσης ήταν οι μαθητές να αξιοποιήσουν τις γνώσεις τους στην οργάνωση ενός φαρμακείου ,καθώς και χώρου Α΄ Βοηθειών.

Το σχολικό ιατρείο αποτελεί χώρο όπου προσφέρεται προληπτικής φύσεως υπηρεσίες όπως : λήψη θερμοκρασίας και αρτηριακής πίεσης ,εξέταση ακουστικής και οπτικής οξύτητας, παροχή Α΄ Βοηθειών , εφαρμογή νοσηλείας και άλλες συμβουλευτικής φύσης οδηγίες ,τόσο στους μαθητές όσο και στο εκπαιδευτικό προσωπικό.

 

Προετοιμασία του χώρου και του ιατρικού εξοπλισμού….

 

 

Πρότυπο σχολικό Ιατρείο εν δράση….