Αφορμή,  για τους μαθητές μας, να μάθουν και να εκπαιδευτούν σε προγράμματα προβολής-παρουσιάσεων έδωσαν οι Πανελλήνιοι Καλλιτεχνικοί Αγώνες 2020.

 

Η ανάρτηση των αποτελεσμάτων και των έργων, σαν θέμα ενδιέφερε τους μαθητές μας και εδώ το παρουσιάζουν με ένα διαφορετικό σκεπτικό, συνοπτική παρουσίαση των έργων και των τριών κατηγοριών των Αγώνων, και με διαφορετικό πρόγραμμα.