Κατασκευές, Νέα – Ανακοινώσεις, Πληροφορική, Τεχνολογία

1ο ΕΠΑΛ ΚΑΛΥΜΝΟΥ

Σχέδιο Δράσης ΕΠΑΛ Καλύμνου -Κατασκευή Ρομποτικών Κατασκευών

Το 1ο ΕΠΑΛ Καλύμνου στα πλαίσια υλοποίησης σχεδίων Δράσης του προγράμματος ΜΝΑΕ (Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ) παρουσίασε στις 21 Ιουνίου στον προαύλειο χώρο του σχολείου
τα αποτελέσματα του δικού του σχέδιου δράσης.
Το σχέδιο δράσης με τίτλο «Το Παρόν σχεδιάζει το Μέλλον» είχε ως αντικείμενο την κατασκευή – προγραμματισμό των εκπαιδευτικών ρομπότ “Otto”. Τα ρομπότ Otto είναι ανοικτής φιλοσοφίας, περισσότερες πληροφορίες για τα ρομπότ στο https://www.ottodiy.com/ και https://wikifactory.com/+OttoDIY/otto-diy.
Τα ρομπότ κατασκευάστηκαν με την βοήθεια 3D εκτυπωτή (Μηχανικό Μέρος), ενώ το ηλεκτρονικό μέρος ελέγχεται από πλακέτα Arduino.
Το σχέδιο δράσης υλοποιήθηκε από τους περισσότερους μαθητές της Α τάξης στα πλαίσια της εβδομαδιαίας ζώνης δραστηριοτήτων με τη βοήθεια μαθητών από τον τομέα Πληρφορικής. Ο βασικός σκοπός ήταν οι μαθητές να έρθουν σε βιωματική επαφή με τις τεχνολογίες της τρισδιαστάτης εκτύπωσης και της ρομποτικής που αναμένεται να κυριαρχήσουν τις επόμενες δεκαετίες, και το σχολείο μας να αποκτήσει το απαραίτητο εξοπλισμό και εκπαιδευτική εμπειρία για να ασχοληθεί με πιο πρωτότυπα project στο μέλλον που θα εμπεριέχουν τις τεχνολογίες της 3D εκτύπωσης και ρομποτικής.
Το έργο χρηματοδοτήθηκε εξ ολοκλήρου από το ΕΣΠΑ 2014-2020 υπό την εποπτεία του Κέντρου Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας “NOESIS” .

ΒΙΝΤΕΟ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ