Κατασκευές, Πληροφορική, Τεχνολογία

1ο ΕΠΑΛ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ - ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ

Σχέδιο δράσης του 1ου ΕΠΑΛ Κορδελιού – Εφαρμογή του έξυπνου σπιτιού στο διαδίκτυο των πραγμάτων

ΜΝΑΕ – Σχέδιο 2019-2020

Μέσα από αυτό το σχέδιο δράσης η ομάδα μας ενημερώθηκε για τις νέες τεχνολογίες στο διαδίκτυο των πραγμάτων και την σύνδεσή τους με ολοκληρωμένα πληροφοριακά συστήματα.

Ήρθε σε επαφή με ηλεκτρονικές συσκευές και αισθητήρια όργανα τελευταίας τεχνολογίας και πραγματοποίησε ασκήσεις ώστε να αποκτήσει τις απαραίτητες ικανότητες και δεξιότητες για την υλοποίηση του σχεδίου. Οι μαθητές σύνδεσαν τα υλικά και κατασκεύασαν τα προγράμματα υποστήριξης, που είχαν σαν αποτέλεσμα τη λειτουργία του έξυπνου σπιτιού. Στη συνέχεια χρησιμοποίησαν ελεύθερο λογισμικό που διατίθεται στο διαδίκτυο για να γίνει η σύνδεση του υλικού με το διαδίκτυο, η επικοινωνία αλλά και η επεξεργασία των δεδομένων διαδικτυακά. Σύμφωνα με την  παραπάνω διαδικασία πλέον η διαχείριση του έξυπνου σπιτιού γίνεται από οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη.

Μετά από πολλές δυσκολίες λόγω όλων αυτών που συμβαίνων στη χώρα μας αλλά και γενικότερα σε όλο τον πλανήτη το σχέδιο ολοκληρώθηκε. Το αποτέλεσμα μας ικανοποιεί μας δίνει κουράγιο για να αντιμετωπίσουμε τις νέες προκλήσεις που μας περιμένουν την νέα σχολική χρονιά.