Δράσεις, Κατασκευές, Νέα – Ανακοινώσεις, Περιβάλλον, Προγράμματα, Τεχνολογία

1ο ΕΠΑΛ ΔΕΣΚΑΤΗΣ

Σχολική Μονάδα: Μανουσάκειο 1o  ΕΠΑ.Λ. ΔΕΣΚΑΤΗΣ     Τίτλος project: Κατασκευή συστήματος υδροπονίας

 

Σχολική Μονάδα: 1Ο ΕΠΑ.Λ. ΔΕΣΚΑΤΗΣ

 

 

Τίτλος project:

Κατασκευή συστήματος υδροπονίας

 

Τμήματα ΣυμμετοχήςΛυκείουΒ΄ & Γ΄ Γεωπονίας, Β΄ Ηλεκτρολογίας

 

Χώροι διενέργειας project: Εργαστήριο

Τρόπος εργασίας: Ομάδα εργασίας, αποτελούμενη από μαθητές της Β’&Γ Γεωπονίας ειδικότητας Τεχνικών Φυτικής παραγωγής καθώς και μαθητές της Β΄Ηλεκτρολογίας

 

Ενέργειες ομάδων εργασίας:

 

1η φάση

 

Ø Έρευνα σε συστήματα υδροπονίας

Ø Συγκέντρωση πληροφοριών και καταγραφή δεδομένων για συστήματα υδροπονίας

Ø Συζήτηση για παράθεση αποτελεσμάτων έρευνας, ανταλλαγή απόψεων, ανατροφοδότηση

 

2η φάση

 

Ø Επιλογή και προμήθεια υλικών για το σύστημα υδροπονίας

Ø Συναρμολόγηση υλικών

Ø Λειτουργία συστήματος υδροπονίας

 

Οι μαθητές του 1ουΜανουσάκειουΕΠΑ.Λ. ΔΕΣΚΑΤΗΣ του τμήματος Β’ Γεωπονίας την Κατασκευή συστήματος υδροπονίας – Υποδράση 4 – Δράση του έργου “Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ” μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Άξονας: Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα. Με την δράση «Κατασκευή συστήματος υδροπονίας» οι μαθητές του τομέα Γεωπονίας, συνεργατικά θα ασχοληθούν με την δημιουργία ενός υδροπονικού συστήματος ανάπτυξης σπορόφυτων. Στόχοι του σχεδίου είναι οι μαθητές να μάθουν να συνεργάζονται, να δοκιμάζουν νέες διαφορετικές τεχνικές καλλιέργειας, να προτείνουν βελτιώσεις στην διαδικασία ανάπτυξης σπορόφυτων όπως και να πειραματίζονται για ένα καλύτερο αποτέλεσμα βάση των γνώσεών τους, να βιώνουν και να μαθαίνουν καλύτερα νέα συστήματα καλλιέργειας και πως αυτά θα μπορούσαν να εφαρμοστούν και σε οργανωμένες καλλιέργειες ανακαλύπτοντας έτσι νέες επαγγελματικές προοπτικές βάση απόδοσης και οφέλους.


 

 

Σχετικές αναρτήσεις