Δράσεις, Νέα – Ανακοινώσεις, Πολιτισμός & Τέχνη

2ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

«Τα ελληνικά ως δεύτερη γλώσσα» για ξενόγλωσσους μαθητές από προσφυγικές δομές που φοιτούν στην Α΄λυκείου || 2ο Εσπερινό ΕΠΑΛ Περιστερίου

«Τα ελληνικά ως δεύτερη γλώσσα»   για  ενήλικους ξενόγλωσσους μαθητές από προσφυγικές δομές που φοιτούν στην Α΄λυκείου του 2ου Εσπερινού ΕΠΑΛ Περιστερίου

Στο σχολείο μας την τρέχουσα σχολική χρονιά,  φοιτούν στην Α΄λυκείου  ενήλικοι  μαθητές  από προσφυγικές δομές που μιλούν ελάχιστα ή καθόλου ελληνικά, με αποτέλεσμα να δυσκολεύονται να παρακολουθήσουν την εκπαιδευτική διαδικασία.  Για τους  περισσότερους  είναι  η πρώτη τους επαφή με το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Έτσι γεννήθηκε η  πρακτική αναγκαιότητα να υπάρξει φροντίδα  για  μαθήματα ελληνικών ως δεύτερη γλώσσα .

Δημιουργήθηκε στο  μάθημα  Ενισχυτικής Διδασκαλίας στα Νέα Ελληνικά στην πλατφόρμα (moodle) Ασύγχρονης Εκπαίδευσης του σχολείου μας     η  ενότητα «Τα ελληνικά ως δεύτερη γλώσσα»   με βίντεο και  ιστοσελίδες εκμάθησης ελληνικών για  εξάσκηση  στην ομιλία, ανάγνωση και κατανόηση της γραμματικής της ελληνικής γλώσσας.

Η δράση δίνει τη δυνατότητα στους ξενόγλωσσους μαθητές:

Να εξοικειωθούν με τη χρήση των ΤΠΕ, της ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης και του διαδικτύου. Να έχουν πρόσβαση σε μία εκπαιδευτική πλατφόρμα, εντός αλλά και εκτός σχολικού ωραρίου, για να καταφέρουν να  φτάσουν σε ένα ικανοποιητικό βαθμό γραφής, ανάγνωσης και κατανόησης της ελληνικής γλώσσας και να ενσωματωθούν πιο ομαλά στη σχολική κοινότητα και στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες αλλά  και στην ελληνική κοινωνία.