Ημερίδες

6ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΛΑΡΙΣΑΣ

Τεχνική ημερίδα ενημέρωσης με θέμα:  «Στερεά, υγρά απόβλητα – Περιβάλλον»

 

 

 

ΥΠOΜΝΗΜΑ

στο πλαίσιο της Πράξης «Υποστήριξη και Διαχείριση των Σχεδίων Δράσης του έργου «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ»», το οποίο υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Το  6 ο  Εσπερινό ΕΠΑΛ  Λάρισας   υλοπoίησε  κατά το τρέχον ΣΧΟΛΙΚΟ  ΕΤΟΣ  2018-2019

Το έργο με τίτλο:

« Περιβαλλοντική διαχείριση στερεών-υγρών αποβλήτων»

«ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΡΧΗ ΣΤΑ ΕΠΑΛ»

  Στα πλαίσια της  1 ης  Δράσης του άνω έργου

,στις 21-5-2019 πραγματοποιήθηκε στο χώρο του Σχολείου

 Τεχνική ημερίδα ενημέρωσης

με θέμα:

 «Στερεά, υγρά απόβλητα – Περιβάλλον»,

Στόχος της εκδήλωσης ήταν η ενημέρωση των μαθητών για την προστασία της υγείας του ανθρώπου και του περιβάλλοντος από τις επιβλαβείς επιδράσεις που προκαλούνται από τη συγκέντρωση, μεταφορά, επεξεργασία-αποθήκευση και την απόθεση των αποβλήτων και παράλληλα επίσης η ενημέρωση  για τη διαφύλαξη των φυσικών πόρων με την ανάκτηση των αποβλήτων και τη χρησιμοποίηση των ανακτηθέντων υλικών.

Κατά τη διάρκεια της ημερίδας προβλήθηκε αρχειακό υλικό (φωτογραφίες, βίντεο) από τις εκπαιδευτικές τεχνικές επισκέψεις που πραγματοποίησε ομάδα μαθητών και καθηγητών του 6 ου Εσπερινού ΕΠΑΛ Λάρισας :

1) στις εγκαταστάσεις του

ΧΥΤΑ (χώρου υγειονομικής ταφής απορριμμάτων), ΚΔΑΥ (κέντρου διαλογής  ανακυκλώσιμων  υλικών) – αρμοδιότητας   ΦΟΔΣΑ  Ν. Λάρισας στις 28-02-2019

2) στις εγκαταστάσεις της  μονάδας

« Επίλεκτος ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Β.Ε.Ε. – Επίλεκτος  ΒΙΟΑΕΡΙΟ Φαρσάλων Α.Ε. », στις ‎17  Απριλίου ‎2019

  

Δείγμα αυτού, καθώς και υλικό της ημερίδας επισυνάπτεται