Ο παρακάτω σύνδεσμος είναι ένα κείμενο που αναφέρεται στη ευφυή γεωργία και τα πλεονεκτήματα της, τα οποία μπορεί να εκμεταλλευτεί ο  Έλληνας παραγωγός.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΙΧΜΗΣ ΣΤΗΝ ΓΕΩΡΓΙΑ_1