Δράσεις

1ο ΕΠΑΛ ΒΑΡΗΣ

ΤΟ ΦΥΤΩΡΙΟ ΤΟΥ ΕΠΑΛ ΒΑΡΗΣ

ΔΑΦΕΡΜΟΥ Β.-ΣΑΡΡΗ Σ.-ΑΝΔΡΙΑΝΗ Ε.

Η συγκεκριμένη δράση περιλαμβάνει όλα τα στάδια από τη φύτευση των αρωματικών φυτών μέχρι και την αποξήρανσή τους καθώς και τη συσκευασία τους σε πουγκιά και αρωματικά λάδια.